Превод на "определянето на цел" за японски език:


  Речник български-японски

цел - превод : цел - превод : на - превод :

на - превод :

на - превод : на - превод : на - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Рестарт на определянето
検知を再開
Определянето името на пакета е невъзможно.
パッケージ名を識別できませんでした
Определянето на активен проект е невъзможно
アクティブなプロジェクトを判断できません
Определянето на пола е сравнително лесно.
もし私たちがサメ性別を
И чрез определянето на осем различни цели,
全世界人々が
Какво е значението на гените при определянето на дълголетието?
一般的になされている報道には
Цел на обработката
レンダリングインテント
Цел на обработката
レンダリングインテント
Избор на цел
宛先を選択
Така че при избирането на цел от 450 части млн. и определянето на две степени в преговорите за климата, ние сме направили етичен избор.
温度上昇を2度までと妥協することで ある倫理的な決断を下しました すなわち こうした地域にサンゴ礁を
Първата цел на атаката.
聴覚を奪え それが攻撃第一撃だ
Но питали ли сте се някога откъде произлиза определянето на времето?
なぜ何時かが問題になるでしょう
Цел
リンク先
Цел
ターゲット
Цел
Tar
Цел
比較先
Цел
ターゲット
Цел.
目的
Имам координатите на нова цел
新しい標的座標をあげる
Директория цел
ターゲット
Въведете цел
ターゲットを入力
Достойна цел.
やった と 自慢できるも
Нашата цел.
目的
Виждам цел.
目的がある
Цел мост.
03 こちらは01だ どうぞ 橋爆破を大隊に命令しろ
Сибъл? Цел?
ナツには火は効かないよ
Хубава цел.
それだな
Цел идентифицирана.
ターゲットI. D ターゲットは 取得した
Но ние действително може да бъдем по конкретни в определянето на нашата вселена.
では実際に
Цел на обработката за цветовия профил
ICC プロファイルレンダリングインテント
Казваме на сектора с идеална цел
広告に使って使って 使いまくれ と言う
Истинската цел на САЩ е контролът.
米国が南米諸国政府を 支配しなければ
Знаем името на новата им цел.
ターゲット名は つかんでいる
Той има цел.
多分大学に行き 仕事を得るでしょう
Трябва цел, старче.
何を目指してるんだ
Цел главният генератор.
メイン ジェネレータに照準用意
С каква цел?
ような目的ために
Цел, която заслепява.
目的我々を結ぶ
С каква цел?
為に?
С каква цел?
ために
Дава им цел.
彼らに目的を与えます
С каква цел?
ために
Поставих си цел.
私は目標を持ちました
С каква цел?
和解です
С каква цел?
なん目的で? ここで目標は?

 

сродни търсения: определянето - цел - с цел да се - с цел да се ... - с цел - за тази цел - основната цел - основната цел на - с цел да се избегне - постигането на конкретна цел -