Превод на "изберете да изтриете" към холандски език:


  Речник български-холандски

изберете - превод : да - превод :
Ja

да - превод : изберете - превод : изберете - превод : изберете - превод : изберете да изтриете - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Докоснете , изберете това, което искате да изтриете, и след това докоснете .
Tik op , selecteer wat u wilt verwijderen en tik op .
Посредством менюто в горната част изберете какво количество данни искате да изтриете.
Gebruik het menu bovenaan om de hoeveelheid gegevens te selecteren die u wilt verwijderen.
За да изтриете профил на архив, първо трябва да го изберете от списъка.
Om een backup profiel te kunnen verwijderen moet u die eerst selecteren in de boomstructuur.
Няма избран архив. За да изтриете архив, първо трябва да го изберете от списъка.
Er is geen archief geselecteerd. Om een archief te kunnen verwijderen moet u die eerst selecteren in de boomstructuur.
Можете да изберете тази опция, ако искате да изтриете дублираните логове. Опцията може да забави четенето.
Selecteer deze optie als u dubbele logregels wilt verwijderen. Deze optie kan het lezen van de logs vertragen..
Имате опцията да изберете единични файлове или всички файлове и да ги изтриете от вашата система.
U heeft de mogelijkheid om elk individueel bestand of alle bestanden te selecteren om van uw harde schijf te wissen.
Няма избран индекс на лентата. За да изтриете индекс от лентата, първо трябва да го изберете от списъка.
Er is geen tape index geselecteerd. Om een tape index te verwijderen moet u deze eerst selecteren in de boomstructuur.
Също така можете да изберете да не изтриете дневниците на разходите след публикуване, така че можете да го използвате отново.
Ook kun je ervoor kiezen om niet de kosten tijdschriften te verwijderen na het posten, dus je kunt hergebruiken.
За да изтриете съобщения от облака, трябва да включите архивирането и да изтриете съобщенията от телефона.
Als u berichten wilt verwijderen uit de cloud, moet u het maken van back ups inschakelen en de berichten verwijderen vanaf uw telefoon.
Маркирайте контактите, които искате да изтриете или, ако искате да изтриете всички контакти, докоснете Маркирай всички .
Markeer de contacten die u wilt verwijderen of tik op Alles markeren als u alle contacten wilt verwijderen.
Искате ли да изтриете този пакет?
Wilt u dit pakket verwijderen?
Не може да изтриете системната папка.
U kunt deze standaardmap niet verwijderen.
Искате ли да изтриете маркирания ред?
Wilt u deze verbinding verwijderen?
Искате ли да изтриете маркирания ред?
Wilt u de geselecteerde rij verwijderen?
Наистина ли искате да изтриете списъка?
Wilt u deze lijst verwijderen?
Не можете да изтриете единствения лист.
U kunt het enige werkblad niet verwijderen.
Знаете ли как да го изтриете?
Weet je hoe je dit moet wissen?
Можете да изберете да ги изтриете или тези от конкретни хора или с определени ключови думи да не се публикуват, преди да ги прегледате.
U kunt reacties verwijderen, of de publicatie van reacties van bepaalde mensen of met bepaalde zoekwoorden uitstellen totdat u ze heeft bekeken.
Наистина ли искате да изтриете тези файлове?
Wilt u deze bestanden verwijderen?
Искате ли да изтриете този клас опции?
Wilt u deze klasseoptie verwijderen?
Наистина ли жалете да изтриете тези книги?
Wilt u deze items bewerken?
Наистина ли жалете да изтриете тези книги?
Weet u zeker dat u dit item wilt verwijderen?
Наистина ли жалете да изтриете тези книги?
Weet u zeker dat u deze items wilt verwijderen?
Щракнете или движете мишката, за да изтриете.
klik of sleep om te gummen.
Наистина ли искате да изтриете Вашия маршрут?
Wilt u uw route werkelijk verwijderen?
Наистина ли искате да изтриете профила си?
Weet je zeker dat je je account wilt verwijderen?
Сигурни ли сте, че искате да изтриете елемента?
Bent U er zeker van dat u dit item wilt verwijderen?
Сигурни ли сте, че искате да го изтриете?
Wilt u de display verwijderen?
Наистина ли искате да изтриете името на област?
Wilt u dit gebied met naam verwijderen?
Първо трябва да изтриете browser history and cookies.
Verwijder eerst de browser geschiedenis en de cookies.
за отчитане на разходите позволява да изтриете записи.
Cost accounting maakt het mogelijk om data te verwijderen.
Докоснете Изтрий , за да изтриете неизползваните временни файлове.
Tik op Verwijderen om niet gebruikte tijdelijke bestanden te verwijderen.
Ако включите тази опция ще бъдат използвани POP филтри за определяне какво да се прави със съобщенията. Можете да изберете да ги изтеглите, изтриете или запазите на сървъра.
Als u deze optie selecteert, zal met behulp van POP filters worden beslist wat er met uw e mailberichten moet gebeuren. U kunt selecteren ze op te halen, te verwijderen, of op de server achter te laten.
Сигурни ли сте, че искате да изтриете маркираните записи?
Wilt u de geselecteerde items verwijderen?
Натиснете тук, за да изтриете от списъка избраната функция.
Klik hier om de geselecteerde functie uit de lijst te verwijderen.
Как бързо да изтриете всеки друг ред в Excel?
Hoe verwijder ik snel elke andere rij in Excel?
Как да запазите или изтриете водещи нули в Excel?
Hoe voorloopnullen in Excel te behouden of te verwijderen?
Докоснете една или повече песни, които искате да изтриете.
Tik op een of meer tracks die u wilt verwijderen.
На път сте да изтриете тази история за постоянно.
Je gaat deze geschiedenis permanent verwijderen.
Може да ги изтриете от телефона от центъра за снимки или да свържете телефона към компютъра, за да ги изтриете или преместите от телефона.
U kunt deze van uw telefoon verwijderen via de hub Foto's of uw telefoon verbinden met uw computer om ze te verwijderen of van uw telefoon te verplaatsen.
Не можете да изтриете данните от мозъка си, но можете да изтриете баналната картина на молещите, обеднели хора, неспособни да отговарят за собственото си съществуване.
Deze kennis kun je niet wissen uit je hersenen, maar je kan wel het clichébeeld van smekende, straatarme mensen die geen grip op hun leven krijgen, wissen.
На път сте да изтриете активния лист. Искате ли да продължите?
U staat op het punt het actieve werkblad te verwijderen. Wilt u doorgaan?
Ако искате да изтриете cookie, можете да щракнете тук изтрий cookie.
Als u uw cookie wilt verwijderen, kunt hier klikken om uw cookie te verwijderen.
Както можете да видите, тук можете да изтриете, износ, освен трупи.
Zoals u kunt zien, hier kunt u verwijderen, exporteren, opslaan als logboeken.
ПРЕДУПРЕГДЕНИЕ На път сте да изтриете акаунта ROOT (uid 0)
WAARSCHUWING U staat op het punt om het beheerdersaccount (root, uid 0) te verwijderen.

 

сродни търсения: изберете - изтриете - изтриете размножа. - моля, изберете една -