Превод на "оперативния модел" на финландски език:


  Речник български-фински

модел - превод : модел - превод : оперативния модел - превод : модел - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Кратко описание на оперативния модел на производствените съоръжения
Lyhyt kuvaus tuotantolaitoksen toimintamallista
оперативния план,
operaatiosuunnitelmaa,
оперативния план
operaatiosuunnitelmaa
оперативния план
Korean kansantasavallan EU n siviilikriisinhallintaoperaatioon lähettämälle henkilöstölle suoritetaan terveystarkastus, heidät rokotetaan ja Korean tasavallan toimivaltainen viranomainen vahvistaa lääkärintodistuksella heidän sopivuutensa tehtäviin, ja henkilöstön jäsenen on esitettävä jäljennös tästä todistuksesta.
б) оперативния план
b) operaatiosuunnitelmaa
оперативния план и
antaa EU n siviilikriisinhallintaoperaation johtajalle, jäljempänä operaation johtaja , sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ajoissa tiedon kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista EU n siviilikriisinhallintaoperaatioon.
кървене от оперативния разрез
Verenvuoto leikkausviillosta
Принос към оперативния бюджет
Toimintatalousarvioon osallistuminen
б) оперативния план (OPLAN)
b) operaatiosuunnitelmaa
Участие в оперативния бюджет
Toimintatalousarvioon osallistuminen
Принос към оперативния бюджет
se osuus ohjeellisesta määrästä, joka vastaa Korean tasavallan bruttokansantulon (BKTL) suhteellista osuutta kaikkien operaation toimintatalousarvioon osallistuvien valtioiden BKTL ien kokonaismäärästä
Принос към оперативния бюджет
Australia osallistuu EU n siviilikriisinhallintaoperaation toimintatalousarvion rahoittamiseen määrällä, joka on pienempi seuraavista kahdesta vaihtoehdosta
оперативния модел на производствените съоръжения, като се посочи кои от проектантските и производствените дейности се извършват от заявителя и кои се възлагат на подизпълнители
tuotantolaitoksen toimintamalli, josta ilmenee, mitkä suunnittelu ja tuotantotehtävät hakija hoitaa itse ja mitkä on ulkoistettu
Име и подпис на оперативния директор
Toiminnasta vastaavan johtajan nimi ja allekirjoitus
Модел
Pituusaste
Модел
Malli
Модел
Moderni
Модел
Menetelmä
Модел
Puhelimen malli
Модел
Malli
Модел
Malli
Представя им се и копие от оперативния план.
Yhteyspisteelle on toimitettava myös toimintasuunnitelman jäljennös.
следи за правилното изпълнение на оперативния план и
seuraa toimintasuunnitelman asianmukaista täytäntöönpanoa ja
Като част от оперативния план от юли 2007 г.
Teollisen tuotteistamisen tulosten perusteella aitoustekijät esiteltiin EKP n neuvostolle, joka hyväksyi ne lokakuussa 2007.
Той токущо слезе долу в оперативния център с офицерите.
Hän on johtohuoneessa esikuntaupseerin kanssa.
общата сума за оперативния бюджет възлиза на 48261000 EUR
toimintabudjetin kokonaismääräksi on arvioitu 48261000 euroa,
Модел iPod
Aseta iPodin malli
Модел клавиатура
Näppäimiston malli
Атомен модел
Atomimalli
Елипсоиден модел
Ellipsoidimalli
Модел принтер
Tulostimen malli
Цветен модел
Värimalli
Незададен модел
Määrittelemätön malli
Различен модел.
Eri malli.
Концептуален модел
Käsitteellinen malli
Експериментален модел.
Se on kokeilumalli.
Последен модел.
Viimeisintä mallia.
Модел Оксфорд .
Kävelykengät.
Пилотен модел.
Tuleva malli.
Модел(и)
Pyydys (7)
Марка Модел
Ohjelmistoversio
структурен модел
Tietokonesimuloinnin ja laskennan perusedellytykset
Математически модел
Sitä varten on suoritettava fysikaalinen testaus tapauksen mukaan, jotta voidaan verrata matemaattisen mallin tuottamia tuloksia fysikaalisen testin tuloksiin.
структурен модел
Matemaattisen mallin toimittaa valmistaja.
Математически модел
Valmistajan tai tutkimuslaitoksen on laadittava validointiraportti ja toimitettava se hyväksyntäviranomaiselle.

 

сродни търсения: модел - бизнес модел - ролеви модел - полезен модел - модел на данните - модел на вземане на - като модел - стандартен модел - модел движение - модел жп -