Превод на "оперативен марж" на финландски език:


  Речник български-фински

марж - превод : оперативен - превод : оперативен - превод : оперативен марж - превод : оперативен марж - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

За 2011 г. еквивалентът е определен при достигане на марж на брутния оперативен излишък от .
Nimellisarvo määräytyy vuonna 2011, kun saavutetaan prosentin bruttotoimintaylijäämä.
Следователно в интерес на ръководителите на Trèves е да гарантират реализацията на този марж на брутния оперативен излишък .
Trèvesin johdon edun mukaista on siis varmistaa, että bruttotoimintaylijäämän raja arvo saavutetaan.
Аз съм прост оперативен, Кънтроул. Прост оперативен.
Minä olen pelkkä toimija,
Освен това беше посочено, че от 2010 г. нататък Ottana Energia ще реализира положителен оперативен марж и ще регистрира печалба.
On myös osoitettu, että Ottana Energian käyttökatteen pitäisi olla positiivinen ja yrityksen pitäisi tuottaa voittoa vuodesta 2010 alkaen.
Оперативен план
Yhteisen operaation tai nopean rajaintervention arvioinnin suorittavat Albanian tasavalta ja virasto yhdessä.
Оперативен капацитет
Toiminnalliset valmiudet
Оперативен резултат
Operatiivinen tulos
Оперативен план
Toimintasuunnitelma
Оперативен лизинг
Käyttöleasingsopimukset
Оперативен резултат
Liikevoitto tappio
Оперативен излишък, нето
Toimintaylijäämä nettomääräisenä
Оперативен резултат 71
Liikevoitto 71
Марж Общо бюджетни кредити за поети задължения Марж
Liikkumavara
Дъмпингов марж
Sen tutkimiseksi, olivatko unioniin suuntautuvan viennin hinnat luotettavia, ja ottaen huomioon sitoumukset vientihintoja unioniin analysoitiin suhteessa sitoumuksissa esitettyyn vähimmäistuontihintaan.
Дъмпингов марж
Polkumyynti marginaali
Субсидиен марж
Tukimarginaali
Колко още, Оперативен център?
Miten paljon pitempään, komento?
Прогнозен оперативен паричен поток
Ennakoitu toiminnan kassavirta
Резултатен оперативен паричен поток
Toteutunut toiminnan kassavirta
Длъжност оперативен ръководител (Arak).
Tehtävä operatiivinen johtaja (Arak).
ПРИМЕРИ ЗА ПОВИШЕН ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
ESIMERKKEJÄ OPERATIIVISTEN VALMIUKSIEN PARANTUMISESTA
Пристигна телеграма с оперативен приоритет.
Ilmoitus ensisijaisesta toiminnasta tulossa, sir.
Оперативен резултат (1999 2003 г.)
Liikevoitto (1999 2003)
Временен дъмпингов марж
Alustava polkumyyntimarginaali
Марж на вреда
Vahinkomarginaali
Марж на субсидиите
Tukimarginaali
Така полученият марж на вредата беше по висок от дъмпинговия марж.
Näin saatu vahinkomarginaali oli suurempi kuin polkumyyntimarginaali.
Оперативен излишък, нето 1В.9 се равнява на нетния оперативен излишък (B.2n) по S.13.
Toimintaylijäämä nettomääräisenä 1C.9 on yhtä suuri kuin S.13 n toimintaylijäämä, netto (B.2n).
Грант е, дай ми Оперативен отдел.
Terve. Tämä on Grant. Yhdistä operaatioihin.
Съжалявам, аз съм само оперативен работник.
Ei kiitos, olen toiminnan mies,
Марж за отстраняванена вредата
Vahingon korjaava marginaali
Окончателен марж на вредата
Lopullinen vahinko marginaali
Ниво на дъмпинговия марж
Polkumyyntimarginaalin suuruus
Общ марж на субсидията
Kokonaistukimarginaali
Общ марж на субсидиите
Kokonaistukimarginaali
Размер на дъмпинговия марж
Polkumyyntimarginaalien suuruus
Среден марж на печалбата
Voittomarginaali keskimäärin
Марж за административни разходи
Hallintokulumarginaali
Среден марж на печалбата
Keskimäär. Voittomarginaali
Процент на антисубсидийния марж
Tukimarginaali
Окончателен марж на вредата
Lopullinen vahinkomarginaali
Ниво на дъмпинговия марж
Polkumyyntimarginaalin merkittävyys
Сравнение на лихвения марж на PI с лихвения марж на съпоставими частни банки
PI n korkomarginaalin ja yksityissektorin pankkien korkomarginaalin välinen vertailu.
Сравнение на лихвения марж на PI с лихвения марж на съпоставими частни банки
PI n korkomarginaalin ja yksityissektorin pankkien korkomarginaalin välinen vertailu
През 1952 г. тя е оперативен съставител.
Vuonna 1952 hän oli toiminnallinen kääntäjään.

 

сродни търсения: марж - марж на печалбата - брутният марж - марж принос - предпазен марж - лихвен марж - оперативен - оперативен резултат - оперативен материал - оперативен мениджър -