Превод на "те са се съгласили" да унгарски език:


  Речник български-унгарски

те - превод :
ők

са - превод : те са се съгласили - превод : те са се съгласили - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Съгласили се с Уорън.
Warrennel értettek egyet.
Бихме се съгласили с това.
Részünkről rendben lenne.
Говорили са. Не са се точно съгласили един с друг.. но. Карали са се малко.
Ők beszéltek, nem értettek egyet, de ... ..csak egy kicsit veszekedtek.. ..aztán mindenki ment a maga útjára
Когато щатите се обединили, правителството оформило границите на отделните щати и те се съгласили.
Amikor a tagállamok szövetséget kötöttek, a kormány kidolgozta az államhatárokat, és kiegyeztek.
Щастлива съм, че сте се съгласили.
Kisasszony, nagyon örülök, hogy elfogadta.
В СПА центъра градини в Гьотеборг са се съгласили да се създаде овесарка
A kertekre Gothenburg, megállapodás született arról, hogy hozzanak létre egy sármány
И че сте се съгласили на развод.
Duncan. És hogy ön beleegyezett a válásba.
Дали не бихте се съгласили да оставите дамата?
Gondolom, a hölgyet nem akarják hátrahagyni?
ЕС представлява клуб от държави всички негови членове са се съгласили да спазват правилата му.
Az Európai Unió egy olyan klub, amelynek szabályait minden tagállam elfogadta.
Опитваме се просто да получим тези права, които вече са записани, с които вече сме се съгласили.
Csak élni akarunk azokkal a jogokkal, amiket egyszer már deklaráltak, amiben egyszer már egyetértettünk.
Бенефициентите са се съгласили да се използват сглобяеми конструкции, които лесно могат да бъдат доставени и сглобени.
A kedvezményezettekkel előre gyártott épületek kivitelezésében állapodtak meg, amelyeket gyorsan a helyszínrelehet szállítani és összeállítani.
Те също така не биха се съгласили да разгледат въпросите относно изменението на климата, свързани с разглежданото животновъдство.
Azzal sem értettek egyet, hogy az állattenyésztéshez kapcsolódó éghajlat változási kérdéseknek figyelmet kell szentelni.
Исканията са ясни и народите на Тунис и Египет не биха се съгласили с половинчати мерки.
A követelések egyértelműek, és a tunéziai és egyiptomi emberek nem hajlandók félmegoldásokat elfogadni.
И иронията на всичко това е, че те не странят от водната теория, за да защитят нещо свое, върху което всички те са се съгласили да е така, и го обичат.
Ebben az az ironikus, hogy nem azért utasítják el a vízi elméletet, hogy megvédjék a sajátjukat, amiben mindannyian egyetértenének, és amit szeretnek.
Повечето хора биха се съгласили с това, поради което приветстваме обсъждането.
A legtöbben egyetértenek ezzel, ezért is örülünk ennek a vitának.
Едва когато спонсори се съгласили да окажат помощ, проектът могъл да започне.
A projekt csak akkor indulhatott útjára, amikor a szponzorok vállalták, hogy garantált támogatást nyújtanak.
Изобразява територията на апачите 130,000 кв. километра, за които сте се съгласили.
Mutatja az Apacs területet, ötvenezer négyzetmérföldet, amibe beleegyeztek.
С писмо от 21 октомври 2009 г. (D 54421) службите на Комисията напомниха на италианските власти, че на срещата те са се съгласили да предоставят допълнителни документи и информация.
2009. október 21 i levelükben a Bizottság szervezeti egységei emlékeztették az olasz hatóságokat, hogy az ülésen további dokumentumok és adatok átadásában egyeztek meg.
Знам че звучи невероятно, но вижте, ако някога са ви излъгали, това е така защото сте се съгласили с това.
Tudom, úgy hangzik ez, mint egy szigorú szülő, de nézzék, ha valaha hazudtak önöknek, az azért volt, mert önök belementek abba, hogy hazudhassanak önöknek.
В себе си са се съгласили да опитам дали мога да овладеят и да убие този Sperma Сети кит, за
Magam megállapodtak abban, hogy próbálja meg, hogy én is mester, és megölik a Sperma CETI bálna, a
В Парламента сме се съгласили също, че считаме, че трябва да стигнем до 30 .
Itt a Parlamentben abban is egyetértettünk, hogy 30 ig el kellene jutnunk.
Не съм сигурна, че гренландските, руските и канадските инуити биха се съгласили с това.
Nem vagyok biztos abban, hogy a grönlandi, az oroszországi és a kanadai inuitok egyetértenének ezzel.
Компетентните органи на Португалия докладваха, че са се съгласили да окажат техническо съдействие на компетентните органи на Мозамбик и са започнали действия в тази насока.
Portugália illetékes hatóságai bejelentették, hogy technikai támogatást nyújtanak Mozambik illetékes hatóságainak, és ezt már meg is kezdték.
Припомня се, че ПКНР и четиримата китайски производители са отговорили на въпросниците и са се съгласили да бъдат извършени посещения на място с цел проверка на дадените отговори.
Emlékeztetni kell arra, hogy mind a kínai kormány, mind a négy kínai exportáló gyártó visszaküldte a kitöltött kérdőíveket és a válaszok ellenőrzése érdekében hozzájárult a helyszíni ellenőrző látogatásokhoz.
Министрите на финансите се срещнаха и мисля, че са се съгласили, че не трябва да прилагаме стратегията за излизане от кризата преди 2011 г.
A pénzügyminiszterek találkoztak, és úgy tudom, megállapodtak abban, hogy 2011. előtt nem vezetjük be a kilépési stratégiát.
Разбира се, че са те. Те са меркантилна нация.
Természetesen ők merkantilista nemzet.
Единственият проблем, особено за възрастните, работещи в Максуийни , които не са се съгласили непременно с всичко това, като са започвали, беше, че имаше само една тоалетна.
Az egyetlen gondunk, főleg a McSweeney's nél dolgozó felnőtteknek, akik nem egészen tudták, mibe vágják a fejszéjüket, hogy csak egyetlen egy mosdónk van. (Nevetés)
Те са се запитали
Azt kérdezték maguktól
Те са се оженили.
Összeházasodtak!
Те са се оженели.
Összeházasodtak!
Те са се оженили!
Összeházasodtak!
Те са се пързаляли.
Síeltek.
2. a) Терминът страни означава държавите, които са се съгласили да бъдат обвързани с настоящото споразумение и спрямо които същото е в сила
(2) a) részes államok azok az államok, amelyek vállalták e megállapodás rájuk nézve kötelező erejét, és amelyekre e megállapodás hatálya kiterjed.
Дори Китай, Мексико, Бразилия и Южна Корея обявиха амбициозни национални планове, но още не са се съгласили да ги интегрират в глобално споразумение.
Még Kína, Mexikó, Brazília és Dél Korea is nagyra törő nemzeti terveket jelentett be, de még nem egyeztek bele, hogy ezek egy globális megállapodás részét képezzék.
Те са, те са.
Igen.
Те са съгрешили. И са се извинили.
Elismerték, hogy tévedtek, elnézésedet kérték.
Те са в сейфа. Те ще се върнат.
El kéne innen vinni azt a széfet.
Те са поети, те са философи, те са фотографи, те са създатели на филми.
Költők, filozófusok, fotográfusok, filmkészítők.
И те са се върнали.
És visszatértek.
Разбира се, те са много.
Természetesen nagyon sok ilyen ügynökség létezik.
Те са тук! Предаваме се!
Kapjuk el őket!
Разбира се. Те са мъртви.
Igen, mind halottak.
Те са 1,60... махай се!
1 shilling 6 penny.
Те са... те са... различни.
Ők... mások.
Бюджетът на ЕС финансира действия и проекти в сфери на политика, в които всички страни от ЕС са се съгласили да работят на равнище Съюз.
Kis összeg az Unió nemzeti jövedelmének mintegy 1 a, azaz a népességre nézve személyenként körülbelül 235 euró kerül be az EU éves költségvetésébe.