Превод на "корпорация социалното благосъстояние" да унгарски език:


  Речник български-унгарски

корпорация - превод : благосъстояние - превод : корпорация - превод : корпорация социалното благосъстояние - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Целта й е да подобри социалното благосъстояние.
Az irányelv célja a társadalmi jólét javítása.
Неочаквано разполагаме с лоста за психо социалното благосъстояние на цели общества, и това е вълнуващо.
Hirtelen találtunk egy kilincset teljes társadalmak pszichoszociális jólétéhez, és ez nagyon izgalmas.
Иновацията означава създаване на работни места, познания, технология, грижа за околната среда, засилване на социалното сближаване и общественото благосъстояние.
Az innováció munkahelyteremtést, tudást, technológiát, környezettudatosságot, a társadalmi kohézió kiterjesztését és közjólétet jelent.
Икономическа корпорация на Мианмар
Myanmar Economic Corporation
Икономическото благосъстояние и социалното сближаване са съществени условия за еманципацията на един народ и за безпроблемното управление на една страна.
A gazdasági jólét és a társadalmi kohézió az emberek egyenjogúságának és az ország zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele.
програми за укрепване на здравния сектор, включително подобряване на здравните системи, здравните услуги и здравните условия, както и социалното благосъстояние
Az együttműködés főleg a következő területeken valósul meg
Съществува ясна и директна връзка между социалното поведение на една корпорация и нейната репутация, продажби, търговска марка и всъщност цялостната и стойност.
Egyértelmű és közvetlen kapcsolat van a vállalat társadalmi magatartása és jó hírneve, értékesítései, márkaértéke és tulajdonképpen a teljes értéke között.
Благосъстояние на гражданите
Együttműködés a tudás, a kutatás, az innováció és a kommunikációs technológiák terén
Ние трябва да гарантираме и постоянно да укрепваме социалното благосъстояние на работниците и техните права и да осигурим достойни условия на труд.
Biztosítanunk kell és folyamatosan meg kell erősítenünk a társadalmi jólétet és a munkavállalók jogait, valamint tisztességes munkakörülményeket kell biztosítanunk.
Този човек управлява Китайската инвестиционна корпорация.
Ez az úr a Kínai Befektetési Társaság vezetője.
Това е бизнес план за корпорация.
Ez egy üzleti terv egy vállalat számára.
Това е корпорация и прави пари.
Ez is egy vállalat. Pénzt termel.
Ако се инвестира в чуждестранна корпорация, или да започнат бизнес корпорация за себе си, има някои предимства.
Ha a beruházás egy külföldi társaság vagy vállalkozás elindításával vállalat saját, vannak bizonyos előnyei.
Красота amp благосъстояние здравни продукти
Szépség amp jólét egészségügyi termékek
Той носи благосъстояние на Колхида.
Jólétet hozott nekünk.
Пътната полиция и общинската корпорация ни помагат.
A rendőrség és a helyhatóság támogat minket.
И това е няколко милиона доларова корпорация.
Ez egy sokmillió dolláros vállalat.
Той беше президент на корпорация в Охайо.
Egy ohioi vállalat elnöke volt.
Либийско дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.
A Nemzeti Olajtársaság líbiai leányvállalata.
БЛАГОСЪСТОЯНИЕ,ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КУЛТУРА
MIGRÁCIÓ ÉS BEILLESZKEDÉS,BIZTONSÁG ÉS ALAPVETŐ JOGOK
прехвърляне на благосъстояние от производителитекъм потребителите
atermelőké helyett afogyasztókjóléte növekszik
3 своето здравословно състояние и благосъстояние (
A munkahelyi egészségfejlesztés több, mint az egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó jogszabályi követelmények betartása azt is jelenti, hogy a munkáltatóknak aktívan kell segíteniük alkalmazottaikatabban,hogyegészségüketésjólétüket általánosságban javítsák (3).
Алианс в името на нашето благосъстояние.
A jó szövetség hasznos, kedvesem.
Libyan National Oil Corporation (Либийска национална петролна корпорация)
Líbiai Nemzeti Olajtársaság (Libyan National Oil Corporation)
Съвместно дружество между Total и Националната петролна корпорация.
A Total Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.
Съвместно дружество между Occidental и Националната петролна корпорация.
Az Occidental Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.
социалното осигуряване
szociális biztonságra
Когато бъде ударена една голяма корпорация, защото корпорациите също пострадаха в икономическата криза, но ударът върху голяма корпорация само намалява нейната печалба.
Ha egy nagyvállalatot érint a válság és tudjuk, hogy ők is megszenvedték a mostani krízist , csak a nyereségük csökken.
Не се заблуждавайте космически кораб е построен ми корпорация!
Félreértés ne essék űrhajó épül én társasági!
Аз ще превърна Седжин Холдинг в циментова корпорация Седжин .
Én... a Sejin Holding Vállalatot, Sejin Cement Társasággá alakítom.
Тя е преобразувана в корпорация със Закон 1369 1973.
Az 1369 1973. sz. törvény alapján alakult át részvénytársasággá.
Съвместно дружество между Petro Canada и Националната петролна корпорация.
A Petro Canada Olajtársaság és a Nemzeti Olajtársaság közös vállalata.
Вашите решения днес ще определят неговото благосъстояние.
A döntés amit ma hozunk, meghatározza az életvitelét.
И отново възникват нови форми на благосъстояние.
Tehát újfajta vagyoni formák jelentek meg.
Как създаваме благосъстояние в държавите от АКТБ?
Hogy teremtünk gazdagságot az AKCS országokban?
защита на общественото здраве и благосъстояние и
a közegészség és közjólét védelme valamint
ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
EGÉSZSÉGVÉDELEM, ORVOSI ELLÁTÁS ÉS JÓLÉTI ELLÁTÁSOK
Идеята е парите да следват пациента и той да има достъп до здравни услуги независимо от социалното си положение, благосъстояние или каквото и да било друго, според нуждите.
Az elképzelés az, hogy a pénzt a betegek után kell adni, a betegeknek pedig helyzetüktől, anyagi helyzetüktől és minden mástól függetlenül szükségleteiknek megfelelően hozzáférést kell biztosítani az egészségügyi ellátáshoz.
Дори повече, социалното
Azt sem szabad elfelejteni,
Унищожава социалното сближаване.
Ez rombolja le a társadalmi kohéziót.
Ами социалното напрежение?
Mi lesz a társadalmi feszültségekkel?
Според информацията, която ми беше дадена, състоянието на вашата корпорация..
Sajnáljuk, kérjük lépjen be. Hallgatom Önt, fülembe van veled.
Дългът, който тази привидно държавна корпорация създаде, унищожава американската икономика.
És az adósság, amit ez a magán társaság generál, megöli az amerikai gazdaságot.
Регистрирано в Обединеното кралство дъщерно дружество на Националната петролна корпорация.
A Nemzeti Olajtársaság Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalata.
Дружеството е собственост или се контролира от Националната петролна корпорация.
A Nemzeti Olajtársaság tulajdonában van vagy annak ellenőrzése alatt áll.

 

сродни търсения: социалното благосъстояние - социалното благосъстояние офис - социалното изключване - социалното законодателство - благосъстояние - общественото благосъстояние - духовното благосъстояние - корпорация - публична корпорация - корпорация на публичното право -