Превод на "оценка на зрялост" да словенски език:


  Речник български-словенец

оценка - превод : оценка - превод : оценка - превод : на - превод :
Za

на - превод :
Na

оценка - превод : на - превод :
The

на - превод : на - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

късно достигане на зрялост
pozno zrelost
Това показва голяма зрялост.
To kaže na veliko zrelost.
Вашата зрялост, вашата луксозност.
Vaša zrelost, vaša razkošnost.
зрялост, възраст и пол на животното,
zrelost, starost in spol živali,
При недостигнали полова зрялост плъхове и кучета многократното прилагане на икатибант обратимо забавя достигането на полова зрялост.
Pri mladih podganah in psih je ponavljajoča uporaba ikatibanta reverzibilno upočasnila spolno dozorevanje.
По принцип падежът е зрялост.
Na splošno je zapadlost zapadlost.
постигнато ниво на зрялост при прилагането на метода.
dosegli stopnjo zrelosti pri uporabi metode.
При недостигнали полова зрялост животни многократното прилагане на икатибант обратимо забавя достигането на полова зрялост (вж. точка 5. 3).
Pri mladih živalih je ponavljajoča uporaba ikatibanta reverzibilno upočasnila spolno dozorevanje (glejte poglavje 5. 3).
Изменят се критериите за анализ на степента на зрялост.
Spremenijo se merila analize stopnje zrelosti.
позволяват достигане на зрялост след подходяща оценка на риска демонстрират стабилността на новаторските ИТС чрез достатъчно високо ниво на техническо развитие и оперативна експлоатация
podpirati zrelost po ustrezni oceni tveganja dokazati uspešnost inovativnih sistemov ITS, z ustrezno stopnjo tehničnega razvoja in operativne uporabe
Европа трябва да покаже по голяма политическа зрялост.
Evropa mora pokazati več politične zrelosti.
Ранните сортове достигат зрялост при около 1750 C.
Zgodnje sorte so okoli stopnje 1750 C.
Бръчки и фини линии са сред най важните признаци на зрялост.
Gube in drobne gubice so med glavne znake zrelosti.
Но нарастващата зрялост на космическия пазар ще изисква по голяма гъвкавост.
Evropska vesoljska politika mora služiti miroljubnim ciljem na področju raziskav in razvoja, zagotavljanja infrastrukture in podatkov ter različnih oblik komercialne uporabe.
Възрастта на троцкистите се увеличавала, макар да не достигали до зрялост.
Trockisti so se postarali, čeprav niso nekateri nikoli odrasli.
Тя предимно нападения мъжете в полова зрялост, с максимална възраст на 75.
To pretežno napadi moških po puberteti, z najvišjo starost 75.
нерез означава мъжка свиня, в полова зрялост, предназначена за разплод
merjasec pomeni spolno dozorelega samca prašiča, namenjenega za razplod
Много видове риболов се изразяват в улов на млади, недостигнали полова зрялост екземпляри.
Dolgoročno upravljanje virov večina staležev, ki se lovijo v vodah Skupnosti, oziroma vsaj najranljivejši staleži se danes upravljajo na podlagi večletnih načrtov, pripravljenih na znanstvenih temeljih.
Всъщност по време на последните избори народът на Кот д'Ивоар показа значителна политическа зрялост.
Dejansko so prebivalci Slonokoščene obale na zadnjih volitvah pokazali veliko politično zrelost.
Подобни ефекти на икатибант върху гонадотрофин се проявяват и при достигнали полова зрялост кучета.
Podoben vpliv ikatibanta na gonadotropin se je pojavil tudi pri spolno dozorelih psih.
Парламентът наистина за пореден път показва отлично самообладание, уважение и демократична зрялост.
Prav je, da ta Parlament še enkrat pokaže svojo vzvišeno mirnost, spoštovanje in demokratično zrelost.
млада свиня означава женска свиня в полова зрялост, която не е раждала
mladica pomeni spolno dozorelo samico prašiča, ki še ni prasila
Бе доказано, че сортът Mirabelle 1510 достига зрялост при около 1850 C.
Izkazalo se je, da je sorta Mirabelle 1510 zrela okoli stopnje 1850 C.
Той е достатъчно дълъг, така че да позволи постигането на зрялост в изпълнението на тези функции.
Mandat je dovolj dolg, da se omogoči doseganje ustrezne zrelosti pri opravljanju teh funkcij.
плодовете се берат, преди да е достигнат стадият на пълната зрялост, в периода на промяна на цвета.
Če sklepčnost iz prejšnjega odstavka na uvodni seji zasedanja ni dosežena, predsednik zasedanje preloži za 24 ur.
49 след достигане на полова зрялост са наблюдавани намаляване на броя на имплантационните места и удължаване на бременността.
Po doseženi spolni starosti je bilo pri takšnih mladičih ugotovljeno manjše število implantacijskih mest in podaljšanje obdobja gestacije.
Оценка на съществуващото законодателство и оценка на въздействието
Ocena obstoječe zakonodaje in ocena učinka zakonodajnih pobud
Оценка на
Preiskave
Оценка на
Parameter učinkovitosti
Оценка на
trendov pri uvozu lesa in lesnih proizvodov v Unijo iz Indonezije in drugih držav izvoznic lesa, ki so pogodbenice prostovoljnih sporazumov o partnerstvu ali ne
да продължат процеса на зреене и да достигнат необходимата степен на зрялост в зависимост от характеристиките на сорта,
nadaljujejo proces zorenja in dosežejo stopnjo zrelosti, značilno za posamezno sorto,
Степента на зрялост и оцветяване на доматите от клас Екстра и клас I трябва да бъде практически еднаква.
Zrelost in obarvanost paradižnika razreda ekstra in razreda I morata biti pravzaprav enaki.
Модифицирана оценка Оценка Енцефалопатия
Ocena sprememb Znak Encefalopatija
Поставяне на оценка
Oceni
Оценка на промените
Oteženo z oceno
Оценка на израза...
Oceni izraz...
Оценка на израза
Oceni izraz
Оценка на запис
Ocena za vnos
Оценка на шаблона
Vrednotenje filtrnega vzorca beleženja
Оценка на изследователя
Ocena raziskovalca
Оценка на база
Ocena, ki temelji na
Оценка на изследователите
Ocena raziskovalcev Kapecitabin (2. 500 mg m2 dan Lapatinib (1. 250 mg dan) kapecitabin (2. 000 mg m2 dan) Število TTP dogodkov
Оценка на ефективността
Ocenjevanje učinkovitosti
Оценка на стратегиите
Te se dosegajo z naslednjimi metodami.
Оценка на рисковете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................
Obvladovanje tveganj pri viru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prilagajanje dela posamezniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

сродни търсения: степен на зрялост - серия зрялост - полова зрялост - оценка - приблизителна оценка - оценка на разходите - оценка на риска - статистическа оценка - център за оценка - приблизителна оценка на разходите -