Превод на "тогава" да словашки език:


  Речник български-словашки

тогава - превод : тогава - превод : тогава - превод :
ключови думи : Potom Vtedy Vtedy Prípade Teda

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

И тогава, тогава, тогава и тогава ...
A potom, potom...
Тогава ще... Тогава ще я нося.
Potom, potom si ju oblečiem.
Тогава?
Tak čo mám robiť?
ТОГАВА!
Teda!
Тогава.
Potom.
Тогава...
Tak potom...
Тогава?
Teda?
Тогава...
Nie, pane. Tak.
Тогава ...
Tak to neurobím.
Тогава...
V poriadku, drž to pevne.
Тогава?
Nie.
Тогава...
A potom...
Тогава..
Dobre teda..
Тогава?
A teraz?
Тогава?
A potom?
Тогава?
No?
Тогава?
Tak potom...
И тогава тогава чух това странно хъркане.
A potom... Potom som počula takéto chrápanie.
Тогава и само тогава ще станеш джедай
Potom, iba potom, budeš Jedi.
Откраднати, тогава.
Ukradnuté, potom.
Тогава какво?
'Čo potom?'
Тогава какво?
Čo potom?
Добре тогава.
Dobre teda.
Само тогава
A teraz kladná 3. tak 1, 2, 3.
Тогава аз ...
No a ja... uh...
Къде тогава?
Kde teda?
Какво тогава?
Čím to je?
Тогава къде...
Tak kde?
Тогава осъзнах,
Uvedomila som si
Тогава 3 ?
Ešte sme ani neotvorili! Sadnite si! Sadnite si!
Тогава казваше
A potom povedal,
Добре тогава.
No tak dobre.
Тогава защо?
Tak čo?
Тогава разбрах.
Potom som pochopil.
Добре тогава.
Tak potom dobre.
Ами тогава ...
Takže...
Тогава любов.
Potom láska.
Добре тогава.
Tak dobre.
Ами тогава ...
Tak potom.
Къде тогава ?
Potom kde si bol?
Какво тогава?
Potom som správne.
Е, тогава?
Tak potom?
И тогава
No, Dinah je moja macka.
Върви тогава.
Tak si choď.
Тогава, как?
Tak potom, ako?

 

сродни търсения: само тогава - тогава - всеки сега и тогава - дори и тогава - от тогава -