Превод на "Може никога да не" да словашки език:


  Речник български-словашки

Може - превод : никога - превод : не - превод : не - превод :
Nie

да - превод :
Jo

да - превод : да - превод : никога - превод : не - превод : може - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Може никога да не разберем.
Možno sa to nikdy nedozvieme.
Никога не може да сте спокойни.
Nikdy neviete. Je tam zadný dvor.
Никога не може да си сигурен.
Ak by bol mŕtvy...
Не ще може да се заличи, никога?
Nebude stratena, Paris, ze nie?
Може никога вече да не се изправя.
Možno už nikdy nevstanem.
Може да е будна, не спи никога!
Možno je hore, nikdy nespí!
Никога не знаеш какво може да стане.
Nemôžete ich ovládnuť.
Може и никога да не ги открием.
Možno ich nenájdu nikdy!
Никога не знаеш кой може да слуша.
Nikdy nevieš kto počúva.
Никога не знаем, кога може да ни потрябва.
Nikdy neviete kedy to môžete potrebovať.
Злоупотреба никога не може да бъде напълно изключена.
Nikdy nemožno úplne vylúčiť zneužitie.
Храната никога не може да бъде просто стока.
Potraviny nikdy nemôžu byť obyčajnou komoditou.
Никога не знаеш какво може да ти потрябва.
Nikdy nevieš, čo môžeš zrazu potrebovať.
Човек никога не може да бъде достатъчно предпазлив.
Človek si musí dávať pozor.
Филмът никога не се променя. Не може да се промени.
Film sa nezmení.
Може би тук никога не вали.
Možno tu nikdy neprší.
О, добре, никога не може да каже с жени.
No dobre, nikdy nemôžete povedať, so ženami.
Такова чудо може никога повече да не се случи!
Takýto zázrak sa už nikdy viac nestane!
Това никога не може да бъде взето от мен.
Že nikdy nemôže byť prijaté odo mňa.
Някои от тях може никога да не са съществували.
Je možné, že niektoré z nich nikdy neexistovali.
Смъртта никога не може да бъде акт на справедливост.
Smrť nikdy nebude aktom spravodlivosti.
Ето защо тероризмът никога не може да бъде оправдан.
Preto terorizmus nemožno nikdy ospravedlniť.
Смъртта никога не може да бъде израз на правосъдие.
Smrť nikdy nemôže byť prejavom spravodlivosti.
Но аз никога не отговарях. Може би трябва да.
Možno by som sa mal ...
Никога не си се опитвал. Как може да знаеш?
Nestojí to za to aby sme to vyskúšali?
Може би никога не сте смятали да ги убивате.
Možno ste ich vlastne vôbec nechceli zabiť.
Луис никога не може да роди бебето на Супермен.
Luis nemôže mať decko od Supermana.
Вашето f x никога не може да вземе стойност нула.
Naša funkcia f(x) nemôže mať nikdy hodnotu 0.
Тя може и никога да не намери това, което търси.
A možno na to nepríde nikdy.
Човек не може никога да ги остави сами твърде дълго.
Muž ich nikdy nemôže pridlho nechať samé.
К. . В бъдеще никога не може да заеме тази работа.
Bez možnosti budúceho zamestnania.
Браян никога не може да те замести по този начин.
Brian by ťa nikdy nezastúpil v tejto úlohe.
Може би никога не им се налага.
Možno sa nikdy nemusia.
Никога не е имало време, , когато той не може да са придобили.
Nikdy nebol čas Keď ho nemohli sa dostali preč.
Ако Троя скоро не падне, може и никога да не видя Елена.
Ak Tróya čoskoro nepadne, možno Helenu nikdy znovu neuvidím.
Не, Не, Не, Не, Не, никога, никога, никога, никога, никога не Няма свръхестествени същества, или сили на явлението.
Nie, Nie, Nie, Nie, Nie, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy Žiadne nadprirodzené bytosti, úkazy alebo sily.
Не, не, не, никога, никога, никога, грешка, грешка, грешка.
Nie, nie, nie, nikdy, nikdy, nikdy, chyba, chyba, chyba.
Приключенски игри никога не може да се отегчиш поради огромното разнообразие.
Dobrodružné hry nikdy nemôže nudiť, pretože obrovské rozmanitosti.
надолу. (Цените никога не може да го направи през тези редове).
nadol. (Ceny sa môžu nikdy robiť to cez tieto riadky).
Грубото отношение към мирните демонстранти никога не може да бъде прието.
Zlé zaobchádzanie s pokojnými demonštrantmi nebude nikdy prijateľné.
Чинг е в затвора и може никога да не го пуснат.
A teraz keď je Čchin v base, kto vie či niekedy výjde von.
Не. Никога. Никога.
Nie, nikdy.
Не, никога! Никога!
Nie, nikdy!
Може би никога няма да проходи.
A možno odtiaľ už nevyjde.
Може би и той никога не е разбрал.
Možno to ani on nevedel.

 

сродни търсения: никога - никога не е - никога преди - никога повече - ес никога не е - почти никога - както никога преди - никога дори - човек никога не знае. - в противен случай никога -