Превод на "трябва да работи отново" персийски език:


  Речник български-персийски

отново - превод : трябва - превод : работи - превод : Трябва - превод : да - превод : да - превод : да - превод : работи - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Климатика отново не работи.
اوه،سلام تهويه دوباره خراب شده
Трябва да се работи!
شما بايد كار كنين هيچ عذري براي كار نكردن قبول نيست
Трябва да разместим някой работи.
ما مجبوريم اونجا رو خراب كنيم و دوباره بسازيم، يه چيزي تو اين مايه ها
Трябва да разпитам Мелиса отново.
من بايد دوباره با مليسا صحبت کنم
Трябва да те заключа отново.
بايد دوباره ببندمت
Трябва да я видиш отново.
بايد دوباره ببينيش
Трябва да се изповядам отново.
لازمه که دوباره اعتراف کنم.
Но трябва да работи много поусърдно.
فقط به شرطي که سخت تمرين کنه خيلي سخت تر اوه ، عمو آري
Не, разбирам. Маймуната трябва да работи.
نه، ميفهمم يه ميمون که بايد کار کنه
Трябва ли отново да го правите?
مزخرفه
Трябва да говоря с него отново.
من بايد دوباره با اون صحبت کنم تو نامه رو خوندي
ще трябва отново да съм аз.
بنظر مياد که بعد از همه اين حرفها بازم خودم بايد پادشاه بشم.
И после, трябва отново да откажеш.
بعدشم حتما مجبوری دوباره ازش استفاده کنی !
Трябва отново да издаваме военнополевият вестник.
بايد دوباره روزنامه ارتش رو چاپ كنيم
Не, не, разбирам, маймунката трябва да работи.
سلام،شما روي خط با
Да работи!
کار
Да. Работи.
اره کار ميکنه.
Да, работи!
بله!
Да работи.
کار مي کنه
Работи. Работи.
جواب ميده جواب ميده
Млъкни, това не работи. Трябва да направим нещо.
اين يک جک مسخرست آقاي گاريسوون من جدا بايد برم
Още не, но Гн Чюнг трябва да работи.
نه هنوز ، اما چون آقاي يانگ بايد بره سر کار...
Знаеше че трябва да работи, за да я издържа,
منظورت چيه
Трябва да Ви помоля да се преоблечете отново.
بايد باز هم لباسهات رو عوض کني
Трябва да се върна и да сключа отново.
بايد دوباره مثل عوضيا با گردن کج برم و دوباره قراردادو ببندم
Трябва да накараме това нещо да гори отново.
ما براي گرفتن اين پسرهاي بد بايد آتش دوباره روشن ميکنيم
Минерва, трябва да бъдеш силна отново. Трябва да върнем мъжете си.
مينروا تو بايد دوباره قوي بشي بايد شوهرهامون رو برگردونيم
Това нещо работи както трябва, нали?
اون چیزتون درست کار میکنه دیگه، مگه نه
Да работи сам.
براي ماهها. تمام شده در تايلند...
Трябва само да ми кажеш как, трябва просто да си поговорим отново.
تو بايد به من ياد بدهي ما صحبتهاي زيادي با هم خواهيم کرد
Трябва да го залепя отново, преди да върна филма.
کرشدي ... قبلازاينکهپسش بدم ...
Сега трябва да започна да излизам на срещи отново.
...من نمي خواستم شروع كنم به .... دوباره قرار بذارم
Няма да питам отново. Трябва да се успокоите, госпожо.
حالا اون کليدها رو بده به من دوباره ازت درخواست نميکنم
Трябва да изчакаме, докато самолетът се появи отново.
فقط باید صبر کنیم تا هواپیما یه جا فرود بیاد .
Може би трябва да отида отново в болницата.
شايد بايد به فکر اين باشم که دوباره در بيمارستان بستري بشم
Работи!
کار داد
Работи!
کار مي کنه ! واقعا
Работи!
آره</b> کار مي کنه !
Работи.
داره جواب ميده.
Работи.
کار ميکنه.
Работи.
عاليه, کار مي کنه.
Работи.
کار ميکنه
Работи.
راه افتاد.
Работи!
کار مي کنه کار مي کنه
Работи.
جواب ميده جواب ميده

 

сродни търсения: отново и отново - трябва - трябва Sth. - трябва да - не трябва - трябва да бъде - вие трябва да - аз трябва да - трябва да се избягва - , което трябва да -