Превод на "пренасям" персийски език:


  Речник български-персийски

пренасям - превод : пренасям - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Аз му пренасям парите.
آره ، معلومه
Да, аз пренасям злато, диаманти, цигари, фъстъци, но не и хероин.
من قاچاق ميکنم درسته قاچاق طلا و الماس سيگار ، پسته و آجيل اما نه هروئين

 

сродни търсения: пренасям -