Превод на "оперативни разходи" да норвежки език:


  Речник български-норвежки

разходи - превод : разходи - превод : оперативни разходи - превод : оперативни разходи - превод : оперативни разходи - превод : оперативни разходи - превод : оперативни разходи - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Транспортни разходи.
Fraktutgifter.
Нашите разходи?
Utgiftene våre?
Нашите разходи ли?
Våre utgifter?
Излез се разходи.
Stikk.
Разходи за погребение?
Begravelseskostnader ?
Разходи госпожата до Брайтън.
Ta frua en tur til Brighton med hilsen fra meg.
Иди се разходи навън.
Hvorfor går du ikke ut og går det av deg?
Пиши го в разходи !
SeIvsagt! Legg det tiI utgiftene dine.
Защо влизаш в разходи?
Hvorfor betale sa mye?
Двойна заплата, двойни разходи.
Det er dobbelt salær, og doble utgifter.
Разходи ни из нея.
Han fulgte oss gjennom den.
Имаше пари за разходи.
Han hadde utgiftskonto.
Ако мога така да кажа, вашите оперативни доклади са неточни.
Rapportene dine stemmer nok ikke.
Разходи се. Аз съм зает.
Mrs. O'Hara vet råd.
Разходи се по пътя обратно!
Du kan bare gå tilbake.
Виж партньора, разходи се пак
Møt din partner, gå en åtter,
Ще има и непредвидени разходи.
Litegrann.
Елън отиде да се разходи.
EIIen går seg en tur.
Разходи по шилинг на човек.
En shilling per mann.
Прати индианеца да се разходи.
Be indianeren ta seg en tur.
Разходи се по Къламбъс авеню.
Gå ned Columbus Ave.
Имаме разходи, а ти нямаш.
Vi har utgifter.
Имах пощенски разходи, които ме разориха.
Kjøpte et frimerke og det blakket meg.
Разходи за погребение ако е необходимо.
Begravelsesutgifter, om nødvendig.
Разходи за въоръжаване, надпреварата в Космоса, мира.
Våpenkappløpet, romkappløpet, fredskappløpet.
Но знаеш, напоследък имах някои големи разходи.
Jeg har hatt store utgifter.
Тук е остатъкът от парите за разходи.
Her er det som er igjen av pengene.
Онези 10,000 франка биха покрили нашите разходи.
10000 franc burde dekke utgiftene våre.
След като спънете конете. Сам, разходи го.
Så snart du har kobla hestene, Sam, gå litt med den.
Разходи се, знаеш къде, където ще да е
Spaser dit du vil, jeg bryr meg ikke.
Гледаме на това като на необходими бизнес разходи.
Vi betrakter det som en nødvendig firmautgift.
Имаме да плащаме 4000 долара за медицински разходи.
Vi har 4000 dollar i legeregninger å betale.
Ти подобре се разходи наоколо, върши си работата.
Dømmer du konkurranser eller? Gå og gjør jobben din.
Получавах по 50 долара на ден за разходи!
Jeg fikk betalt.
Една четиринадесета от общата печлба, пътническите разходи гарантирани.
En fjortendedel av utbyttet, reisekostnader dekket.
Разходи ги из парка и ги остави в гробищата.
Han førte dem inn i en park, og forlot dem på et gravsted.
Посрещни партньора с пирует на лакът Разходи се по света
Møt din partner med en albuesnurr. Spaser verden rundt..
Бюджетен контрол, искаме анализ разходи по сметка Ти Ейч Екс 1138.
Budsjettkontroll, vi vil ha en kostanalyse på THX 1138kontoen.
Ти Ейч Екс 1138 ще бъде арестуван при минимални парични разходи.
THX 1138 vil bli tatt i forvaring med en minimal kostnad.
Оставих тази чернилка да си помисли, че може да се разходи.
Jeg lurer bare frøken Storbrysta til a tro at hun kan rømme.
Имаме да плащаме разходи, може да дадем нещо и на Мърна.
Vi må trekke fra omkostningene og kanskje en bunke til Myrna.
Сигурен ли си, че нямаш пари за разходи като онзи тип?
Hva med callaghan? Sikker på at du ikke har utgiftskonto?
Моите разходи и моята издръжка, ме оставят с помалко от затворническа заплата.
Med mine utgifter og underhold får en mer i fengselet.
Излез от колата. Човек не може ли да се разходи с колата си?
Er det ikke lenger lov å kjøre en tur?
Направи ми услуга и ми го пиши в сметката, че изникнаха неочаквани разходи.
Kan jeg få dette på regningen? Vil du gjøre meg den tjenesten?

 

сродни търсения: оперативни разходи - оперативни области - оперативни данни - оперативни процедури - оперативни наръчници - оперативни параметри - оперативни процеси - оперативни точки - разходи - транспортни разходи -