Превод на "да бъде наклонена" да литовски език:


  Речник български-литовски

наклонена - превод : да - превод : да - превод : да - превод : да бъде наклонена - превод : да бъде наклонена - превод : наклонена - превод : да бъде наклонена - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Табелата може да бъде наклонена спрямо вертикалата
Galimas numerio ženklo pokrypis nuo vertikalios padėties
Релсата трябва да бъде наклонена към средата на коловоза.
Bėgis pakreiptas į kelio vidurį.
Наклонена черта
Pasvirasis brūkšnys
Глава, наклонена наляво.
Galva pakreipta kairiau.
Ако формата на трактора го изисква, обаче, тя може да бъде наклонена към вертикалата
Tačiau, jeigu būtina atsižvelgiant į traktoriaus kontūrą, numerio ženklo nuokrypis nuo vertikalios padėties gali būti
Наклонена чаша уиски се.
Viskio vartytuvas pakreipus pati.
Допуска се платформата за паркиране да бъде наклонена под съответния ъгъл, преди да се разположи превозното средство.
Kaip alternatyvą galima naudoti metodą, kai stovėjimo platforma nurodytais kampais pakreipiama prieš statant ant jos transporto priemonę.
Да, и я сложи в Адскиготини. ком. Наклонена черта суперсме!
Sliašas mes valdom!
Дръжте спринцовката леко наклонена с флакона насочен надолу.
Laikykite švirkštą šiek tiek pakreiptą su buteliuku nukreiptu žemyn.
Дръжте спринцовката леко наклонена, с флакона насочен надолу.
Laikykite švirkštą iek tiek pakreiptą su buteliuku nukreiptu žemyn.
Дръжте спринцовката леко наклонена с флакона насочен надолу.
Laikykite švirkštą iek tiek pakreiptą su buteliuku nukreiptu žemyn.
Дръжте спринцовката леко наклонена, с флакона насочен надолу.
Laikykite švirkštą, šiek tiek pakreiptą su buteliuku nukreiptu žemyn.
Ако релсата е наклонена, проектният наклон в стрелки и пресичания на железопътни линии следва да бъде същият, както за същински коловоз.
Jeigu bėgis pakreipiamas, projektinis bėgio pokrypis iešmuose ir kryžmėse atitinka kelio atkarpos be iešmų ir kryžmių bėgio pokrypį.
една наклонена черта ( ) отделя кода на полето от данните
Nurodymai dėl formos
една наклонена черта ( ) отбелязва разделяне между кода и данните,
užregistruoti ERS duomenis kiekvienai rūšiai, perkrautus ar iškrautus kiekius
една наклонена черта ( ) разделя кода на полето и данните,
vienas pasvirasis brūkšnys ( ) skiria srities kodą ir duomenis,
Допустим е кратък преход от наклонена релса във вертикална релса.
Tarp pakreiptojo ir vertikaliojo bėgio leidžiama įrengti trumpą tarpinę kreivę.
Въпреки това разбирам, че, ако поемем по тази наклонена плоскост, няма да има край.
Manau, kad, eidami šiuo slidžiu keliu, nusirisime į pakalnę.
e) Прави лицеви опори наклонена е чудесно за подобряване на позата.
e) Daryti įstrižai push up yra labai pagerinti laikyseną.
С една наклонена черта ( ) се отбелязва интервалът между кода и информацията.
Su sistema susiję duomenys nurodoma pranešimo perdavimo pabaiga
С една наклонена черта ( ) се отбелязва интервалът между кода и информацията.
Pranešimo perdavimo pabaiga
С една наклонена черта ( ) се отбелязва интервалът между кода и информацията.
Adresatas
Фиксирани идентификатори джаджа, съдържащи наклонена черта, така че ще мине w3c валидиране
Ilgalaikis widget ID Atgal nerijos velniop, kurių sudėtyje yra, kad mes išlaikyti W3C patvirtinimas
кодът ЕR и двойна наклонена черта ( ) в края отбелязват край на записа.
kasdien ERS duomenis elektroniniu būdu perduoti laivo valstybės narės ŽSC naudojant 4 dalyje nurodytą XML formatą ne vėliau kaip iki 23.59 val.
може да бъде наклонена спрямо вертикалната равнина не повече от 30 при превозно средство без товар, когато страната, от която е нанесен регистрационният номер, е обърната нагоре
nuo vertikalės gali būti nukrypęs ne daugiau kaip 30 , kai transporto priemonė yra be krovinio, jeigu atraminė registracinio numerio plokštelė yra palinkusi į viršų
Стабилност върху наклонена повърхност(изпитвания, свързани с точки 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3).
Stabilumas ant nuožulnaus paviršiaus(bandymai, susiję su 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.1.1.2, 3.2.1.1.3 punktais)
може да бъде наклонена спрямо вертикалната равнина с не повече от 15 при превозно средство без товар, когато страната, от която е нанесен регистрационният номер, е обърната надолу.
nuo vertikalės gali būti nukrypęs ne daugiau kaip 15 , kai transporto priemonė yra be krovinio, jeigu atraminė registracinio numerio plokštelė yra palinkusi į apačią.
Наклонена черта и един или два символа, показващи етапа на изпълнение, ако е приложимо.
Ketvirto pagal JT taisyklės Nr. 58 pradinę redakciją Nyderlandų suteikto tipo patvirtinimo antrojo išplėtimo pavyzdys
Наклонена черта и един или два символа, показващи етапа на изпълнение, ако е приложимо.
Patvirtinimo dokumentų platinimas
Той имаше пъстра наклонена шапка и евтина найлонова престилка и тази руса коса, вееща се.
Timas turėjo veltinę, kartūno audinio, skrybėlę ir pigią prijuostę, bei plačias kelnes, jo šviesūs plaukai styrojo iš po skrybėlės.
Ако регистрационната табелата е наклонена надолу, резултатите от измерванията на наклона се означават с минус.
Jei valstybinio numerio ženklas nukreiptas žemyn, pokrypio matavimo rezultatai nurodomi su minuso ženklu.
Според организаторите на тази революционна програма, Di.et може да наклонена черта на разстояние 15 паунда в рамките на 15 дни.
Kaip vienam iš šio revoliucinio programos talentu, Di.et gali velniop nuo 15 svarų per 15 dienų.
За возила на държатели, пребиваващи в страна, която не използва латинска азбука, превод на маркировката на нейната собствена азбука може да бъде разположен след VKM, разделен от нея чрез знака за наклонена черта ( ).
Jeigu riedmenų valdytojai gyvena šalyje, kurioje nevartojama lotyniškoji abėcėlė, ant geležinkelių riedmenų po GRVŽ, atskyrus pasviruoju brūkšniu ( ), GRVŽ gali būti užrašomas savo abėcėlės raidėmis.
По конкретно работата му съдържа важна идеята, че един тест може да теории за органите, които попадат чрез наклонена равнина, за да забави размер на спускане.
Visų pirma darbas yra jam svarbi mintis, kad vienas gali išbandyti teorijų apie kurių įstaigos, naudodamos nuožulniąja plokštuma į sulėtinti nusileidimo greitį.
Професионални умения нужда Stop видях машини, дръпнете понижаване барове от наклонена черта, и работи като бор въпрос за сигурността,.
Career Skills Need Stop saw machines, traukti mažinant barai iš nerijos ribos, ir dirbti kaip pušies kalbama apie saugumą,.
Професионални умения нужда Stop видях машини, дръпнете понижаване барове от наклонена черта, и работи като бор въпрос за сигурността,.
Karjeros įgūdžių poreikis Sustabdyti pjūklai, traukti mažinant barai iš nerijos ribos, ir dirbti kaip pušies kalbama apie saugumą,.
Превозното средство трябва да остане стабилно, когато платформата за паркиране е наклонена под всеки един от посочените ъгли и посочените изисквания са били надлежно изпълнени.
Tinkamai įvykdžius visus pirmiau pateiktus reikalavimus, transporto priemonė turi išlikti stabili, stovėjimo platformą kreipiant visais reikiamais kampais.
Правете това упражнение 5 8 пъти дневно. Леко изменение на това упражнение, наклонена дъска също е полезно за укрепване на гърба.
Ar šį pratimą 5 8 kartus per dieną. Šis veiksmas šiek tiek variacijos, įstrižas lentos taip pat padeda stiprinti nugaros.
Той тогава е описано експеримент с махалото да се провери неговото имущество на наклонена равнини и използват тези идеи да даде теорема за ускоряване на органите по свободни попадат
Tada jis aprašytas bandymas, naudojant švytuoklę būtų patikrinti jo nuosavybė nuožulnios plokštumos ir naudoti šias idėjas priimti dėl pagreitis įstaigų laisvo kritimo teorema
В настоящото приложение различните варианти на всяко вписване на географско означение са разделени с наклонена черта с интервал преди и след нея (   ).
Prioritetiniai SFS produktai ir sektoriai
В настоящото приложение различните варианти на всяко вписване на географско означение са разделени с наклонена черта с интервал преди и след нея (   ).
Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos
Да бъде приета или да бъде отхвърлена?
Ar Jūs norite priimti ar atmesti?
За него ще бъде изключително важно да бъде възможно да бъде реализиран веднага.
Itin svarbu, kad šis planas būtų pradėtas įgyvendinti nedelsiant.
Да бъде изолирана част от живота и да бъде наречена тя религия, означава да бъде разрушен животът и да бъде изкривена религията.
Izoliuoti dalį gyvenimo ir ją pavadinti religija reiškia gyvenimą suskaidyti į atskiras dalis ir iškraipyti religiją.
Как да бъде по висок от употреба да бъде
Kaip turi būti aukštesnė nei galite naudoti, kad

 

сродни търсения: наклонена - наклонена черта - наклонена равнина - наклонена позиция - бъде - да бъде в състояние - да бъде! - да бъде в състояние да - да бъде в - бъде на разположение -