Превод на "основен бизнес" за корейски език:


  Речник български-корейски

основен - превод : основен - превод : бизнес - превод : основен - превод : основен - превод : основен - превод : основен - превод : основен - превод : основен бизнес - превод : основен - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Основен
최고 레벨
Основен интерфейс
기본
Основен URL
기본 URL
Основен режим
일반 모드
Основен прозорецComment
대화 상자 부모Comment
Основен шрифт
일반 글꼴
Основен шрифт.
이것은 지금 선택한 글꼴 종류입니다
Основен разработчик
코어 개발자
Основен разработчик
주 개발자
Основен текст
일반 텍스트
Основен Драйв
주요 동력
Бивш основен разработчик
이전 코어 개발자
Основен скрипт файл
주 스크립트 파일
Бизнес. Още има бизнес?
장사때문에
Започнах бизнес, малък бизнес.
로잔에서 집. 소기업.
Основен интерфейсProcessor device type
일반 인터페이스Processor device type
Това е основен предмет.
그건 주요 과목이죠.
Навигацията е основен въпрос.
탐색기능은 기본적인 이슈입니다.
Това е основен проблем.
이것은 중요한 이슈입니다.
Вашият основен асансьор Доувър .
그저 평범한 도버 엘리베이터에요. 도버 엘리베이터를 사용해 본 사람들은 알겠지만
Бизнес
사업
Бизнес
업무incidence category
Бизнес.
사업
Основен програмист проверка за грешки
프로그램 진행 bug squasher
Основен разработчик и оригинален автор
주 개발자, 원 작성자
Защото е основен геометричен въпрос.
도형 문제의 핵심 유형이라고 할 수 있죠.
Това е основен физиологичен принцип.
절대적이고 아주 기본적인 생리적 원칙이에요.
Майка ти е основен кандидат.
유력한 후보야
Бизнес. Да.
경영학이라..
АСМ БИЗНЕС
ASM 사업
Бизнес партньор.
여러분, 여긴 밋첼 프릿쳇이고 그의 파트너 캐머런 이에요
Бизнес кучката.
사업에 미친년
Въртя бизнес.
그게 뭐가 어려워?
Погребален бизнес.
장례사업에서는..
Бизнес среща.
사업적인 회의잖아요
Това е основен принцип при АТФ.
이것은 단지 ATP의 기본 규칙 입니다.
В това положение, ако този основен ъгъл е 3х 5, толкова е и този основен ъгъл.
이 경우에, 이 아랫각이 3x 5이면 이 아랫각도 3x 5이 됩니다
Използваме бизнес термин.
사업적인 비유를 들자면, 투자하는 과정인 거잖아요.
Наистина успешен бизнес
정말, 정말 성공적인 기업들
Харвард бизнес ревю .
독자들에게만 한정된 것이 아닌데요,
Обикновен бизнес въпрос.
단순한 비지니스적인 질문입니다.
Малка бизнес среща...
비즈니즈 차...
Имаме бизнес среща.
사업상 미팅이 있거든
Това е бизнес.
This is a business.
Един уникален бизнес.
This is a very unique business...

 

сродни търсения: основен - G основен - с основен - B основен - основен принцип - основен ремонт - основен продукт - основен приоритет - основен доставчик - основен материал -