Превод на "нивото на" да каталонски език:


  Речник български-каталонски

на - превод :
De

на - превод :
Per

на - превод :
El

на - превод : на - превод : на - превод : на - превод : нивото на - превод :
ключови думи : Lloc Nivell Augmentant Estem

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Увеличаване нивото на разгъване
Incrementa el nivell d' expansió
Намаляване нивото на разгъване
Disminueix el nivell d' expansió
Граница за увеличаване на нивото
Límits per a pujar un nivell
Граница за намаляване на нивото
Límits per a baixar un nivell
Такова бе нивото на риторика.
Així de forta era la retòrica.
Не си й на нивото.
Està fora de la teva lliga.
Избор на нивото на компютърния играч.
Canvia la destresa del jugador ordinador.
Данни за нивото
Dades del nivell
Под нивото ти.
Indignes de tu.
Това се отразява на нивото на язовирите.
Això està afectant als embassaments.
Режим за настройване нивото на звука.
El mode per ajustar el volum de la reproducció.
Възстановяване на нивото при следващо стартиране
Recorda el nivell actual en la propera engegada
Възстановяване на нивото при следващо стартиране
Recorda el nivell actual en la propera engegada de KTouch
Процент точност за увеличаване на нивото
Percentatge d' encerts per a pujar un nivell
Процент точност за намаляване на нивото
Percentatge d' encerts per a baixar un nivell
Ако нивото На йонизация е постоянно
Si la tassa de ionització es manté constant... per a totes les entitats protoplásmiques Realment podríem caçar alguns caps.
Нивото й на литий е високо.
Crec que els seus nivells de liti són massa alts.
Ти си над нивото на Хамлин!
Ho ets. Bé, tu ets millor que l'estúpid d'en Hamlin!
Изключване на бутоните за ръчна промяна на нивото
Deshabilita els botons de canvi manual de nivell
Нови знаци в нивото
Caràcters nous en aquest nivell
Нови знаци в нивото
Puntuacions més altes per aquest nivell
Нови знаци в нивото
Caràcters nous en aquest nivell
Няма подсказка за нивото.
Mostra com guanyar aquest nivell.
Няма подсказка за нивото.
Ho sento, no hi ha consell per aquest nivell.
Нивото е паднало сериозно.
El nivell ha baixat moltíssim.
Под нивото ти е.
ets millor que això.
Нивото на тиамин в кръвта е нормално.
El laboratori en Trenton va poder ficar la pota.
Това зависи от нивото на делюзията му.
Això depèn del nivell Del seu deliri particular.
Това е нивото на благополучие по това време, малко покачване, но това е нивото на екологичният отпечатък.
I aquesta és una tendència en el benestar durant aquell temps, un petit augment, però aquesta és la tendència de l'emprempta ecològica.
Има камера на нивото на очите вдясно от вратата.
Hi ha una càmera a l'altura dels ulls a la dreta de la porta.
Брой знаци в минута за увеличаване на нивото
Número de caràcters per minut per tal d' incrementar un nivell
Брой знаци в минута за намаляване на нивото
Número de caràcters per minut per tal de decrementar un nivell
Докторе, нивото на клетъчната му токсичност се увеличава.
Doctor, diria que la toxicitat cel lular està augmentant.
Работата ти, не е на нивото, което очаквах.
El teu treball no té el nivell que esperava.
Снижихме се до нивото й.
Ens hem rebaixat al seu nivell.
Лекарите се тревожат за нивото на кръвната захар на Хейли.
Si. Els metges estan preocupats per el nivell de sucre de Haley.
Какво сте предприели за нивото на отпадане във Финландия?
Què feu amb l'abandonament escolar a Finlàndia?
Суваров е пристигнал без инциденти, понижават нивото на сигурност.
Ara que en Suvarov ha aterrat sa i estalvi estan abaixant al nivell 1 de seguretat.
Раните по главата са повече, нивото на насилие ескалира.
La ferida del cap es bastant gran. El nivell de violència està augmentant.
Използвайте този плъзгач, за да настроите нивото на приближение на картата.
Useu aquesta barra de desplaçament per ajustar el nivell de zoom del mapa.
Нивото на желязо в телата се е върнало в нормата.
Els nivells de metall als seus cossos han tornat a la normalitat.
Просто му кажи, че нивото на водата винаги е ниско.
Només diguesli que el nivell de l'aigua sempre està baix.
50 процента от нашите жители живеят на, или под нивото на бедността.
El 50 per cent dels nostres residents viuen en el límit o per sota de la línia de pobresa.
Застани там и стреляй два пъти в стената на нивото на гърдите
Posa't, dispara dues vegades a la paret, a l'alçada del pit.
Изглежда, че ще трябва да повишим нивото.
Veig que haurem de millorar el nostre joc.

 

сродни търсения: на нивото на очите - нивото на очите - нивото на холестерола - нивото на кръвната захар - нивото на маслото - индикатори за нивото на - индикатор за нивото на - нивото на сигнала - нивото на земята - нивото на подпочвените води -