Превод на "са на служба" да бенгалски език:


  Речник български-бенгалски

на - превод : на - превод : на - превод : са - превод : на - превод : на - превод : на - превод : на - превод : са на служба - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Затворническа служба.
Prison Service.
Скачал си от служба на служба монтьор, шофьор, в строителството...
আর ত ম প রচ র চ কর বদল কর ছ ... ম য ক ন ক, ল ম ড র ইভ র, কন সট র কশন
По служба е.
ক জ র ব য প র ক ছ কথ . হ ই .
Тайна, тайна служба?
গ পন থ ক ও গ পন স র ভ স?
Извикай аварийната служба.
জর র ন র পত ত কর ম দ র ড ক .
Цялата разузнавателна служба.
গ য় ন দ গ ষ ঠ র সকল ই হয়
Служител съм, работя на държавна служба.
আম একট চ কর ন য় ছ সরক র চ কর
Сърце и меч на ваша служба!
আম দ র প র নপন আপন র স ব য়
Тя умря в служба на Олимп.
স অল ম প স র স ব য় ন জ র জ বন দ য় ছ
Помниш ли, когато постъпи на служба?
ত ম র ক মন আছ , ত ম যখন প ল শ হয় ছ ল ...
Рицари, това са документите, освобождаващи ви от военна служба.
মহ দয়গন, ত ম দ র ছ ড়পত র র ম ন স ম র জ য র ক ছ সম প র ন অক ষত আছ
Ей, не те видях на неделната служба.
এই, ত ম শ ক রব র ন ম জ পড় ন ক ন?
Колко полицаи на служба работят за тях?
প ল শ ড প র টম ন ট ত দ র কতজন ল ক ক জ করছ ?
Национална служба за сигурност.
NSA. আমর একই দল র
Господа, другари по служба.
ভ ইয় র ,স য র,ষড়যন ত রক র বন ধ র ...
Тайна, тайна служба Армитадж?
আরম ট জ ন ম র গ পন স র ভ স?
Видяхме се по служба.
পর ষদ র ক জ
Трябваш ми по служба.
আম চ ই, ত ম ড উট ত ফ র আস
Работи в пожарната служба.
স লস এঞ জ লস ফ য় র ড প র টম ন ট চ ক র কর .
Убит е в служба на проект Хаос , сър.
স প র জ ক ট ম ইহ ম র স ব য় ম র গ য় ছ , স য র.
За последните ви дни в служба на империята.
শ ষ দ ন গ ল ত ও ত মর স ম র জ য র স ব করব
В СЛУЖБА НА ЛЕМУРИТЕ Светата книга! Покайте се!
আম দ র রন ধনপ রণ ল !
В 29те години кръст бе година на служба.
ট য ন ট নয বছর বয স ক রস এমনক জন য একট বল উপর কর হয ছ ...
Подай молба в бежанската служба.
অফ স দরখ স ত জম দ ও.
Това по служба ли беше?
পর ষদ র ক জ?
Тази служба изисква висше образование.
ওক , এই জব প ত হল অন তত একট ইউন ভ র স ট ড গ র প রয় জন হয়...
В Берлин. Съвместна антитерористична служба.
ব র ল ন , জয় ন ট ট র র স ট এন ড ট স ক ফ র স
Добра служба за толкова млад човек.
কম বয়স ই স অন ক ক ছ প য় ছ ল
И разрешителното от Федералната авиационна служба.
আর কট হল ত দ র এফএএ ল ইস ন স...
Ченгета стъпват там само по служба.
ওখ ন প ল শও য ত ভয় প য়.
За куража, доблестта и вярната служба.
ত ম দ র স হস, শ র য...
Ще се оттеглите от активна служба.
ত হল অবসর ন ব
Бригаден генерал Масгроув, Командир на военна служба Вашингтон, окръг Колумбия.
ওয় শ টন ড স
Знам, че тази служба не е върхът.
এট ব শ ব র স র দ য় ত ব নয়
Тя смята, че си преследван от призраците на военната си служба.
ত ন ভ ব ন য দ ধ র স ম ত আপন ক ত ড় য় ব ড় চ ছ
На почивка са.
ত র ছ ট ত আছ
На позиция са.
আমর পজ শন আছ , Mr President.
На тайландски са!
ওই গ ল সব থ ই ভ স য়
На кораба са.
ত র য ন আছ ! য ন চল য ও!
На Меган са.
এই সবক ছ ম গ ন র
На покрива са.
আম দ র সরল ম
Служба за компаньонки Синя фея ще ви намери.
ন ল পর সঙ গ ন স র ভ স আপন র জন য সঙ গ খ জ দ ব
Че неговата служба, заедно с ФБР, агенти обвиняват.
ত র অফ স, FBI বর বর, ইন ড কম ন টস ন চ হস ত ন তর কর হব ...
След 8 години ще е годен за служба.
ব শ ব স কর কঠ ন য দ ধ কর র বয়স র চ য় আট বছর কম
А аз, че си се оттеглил от служба.
আর আম যতদ র জ ন , ত ম দ য় ত ব ছ ড় অবস দ আছ

 

сродни търсения: служба за издаване на патенти - данъчна служба - противопожарна служба - здравна служба - куриерска служба - противопожарната служба - служба за спешна помощ - военна служба - църковна служба - служба за сигурност -