Превод на "начално училище" да бенгалски език:


  Речник български-бенгалски

Начално училище - превод : училище - превод : начално училище - превод : начално училище - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Комплект за начално училище
প র থম ক ব ন ড ল
НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ УИЛЯМ ДОУС
I'm gonna let it shine I'm gonna let it shine This little light of mine
Начално училище Уилям Доус, алтернативен маршрут.
William Dawes Elementary স ক ল, ব কল প র স ত
Начално
নব ন
Дете от начално училище беше изпратило имейл до президента на САЩ и там пишеше.
ক র য থ ক এক ত ত য় শ র ন র ব চ চ আজ ইর ইম ইল প ঠ য় ছ
Училище
স ক ল
Виж. Училище като училище.
দ খছ স ওট ?
Писмо от училище.
স ক ল থ ক চ ঠ প ঠ য় ছ
Основното училище ли?
প র ইম র স ক ল?
Закъсняваш за училище.
স ক ল র জন য দ র হয় য চ ছ ন !
харесваше в училище?
ত ম পছন দ করত ... স ক ল ?
Това е училище.
এট একট স ক ল
В училище ли?
স ক ল ?
На танково училище!
ন , য ই ন
До след училище.
পর দ খ হব .
Върви на училище!
স ক ল য !
Ще напусна училище.
সত য বলছ , আম ঘ রত য ব
В малкото училище?
স ক ল পড়ত ? ন ক কল জ ?
Теми за начално зареждане От тук може да инсталирате и прегледате темите за начално зареждане на KDE. NAME OF TRANSLATORS
স প ল য শ স ক র ন থ ম ম য ন জ র স প ল য শ স ক র ন থ ম ইনস টল কর এব দ খ ও NAME OF TRANSLATORS
Как мина в училище?
স ক ল ভ ল ক ট ছ আজ?
Как е в училище?
ত র ক খবর?
Ренато бяга от училище.
ওহহ , র ন ত স ক ল পল ইত স ! হ শ!
Ще закъснея за училище.
আম র স ক ল দ র হয় য চ ছ
Свършихме всичко в училище.
সব স ক ল ই শ ষ হয় গ য় ছ ল.
Събота е, няма училище.
আজ শন ব র, স ক ল ন ই ত .
Влез в медицинско училище.
ম ড ক ল স ক ল ভর ত হওয় .
Изпоядоха зелките в училище.
স ক ল র সবজ নষ ট হয় য য় ত , ত ই.
В кое училище ходи?
স ক ন স ক ল পড় ?
Професорът основа това училище.
এখন আমর ক করব? প রফ সর য ইভর স ক লট চ ল কর ছ ল.
УЧИЛИЩЕ ЗА НАДАРЕНИ МЛАДЕЖИ
আমর চ ক ৎস চ ই ন !
Учехме в едно училище.
স ছ ল আম র থ ক ছ ট, ক ন ত স ক ল র পর ক ষ য় স আম ক প ছন দ য় ছ ল .
Тим завърши ли училище?
ট ম ত স ক ল য চ ছ , ত ই ন ?
Това беше моето училище.
এট ছ ল আম র স ক ল
Изчезвай, нямаш ли училище?
ভ গ এখ ন থ ক , ত র স ক ল ন ই?
Това беше нашето училище.
এট আম দ র স ক ল ছ ল.
В кое училище сте?
এজ ? হ য . উচ চ এজ .
Как е в училище?
স ক ল ক মন চলছ ?
Приятен ден в училище.
স ক ল একট ভ ল দ ন আছ .
Аз съм на училище.
আম বর গ প য ছ ন.
Татко... Докато завършиш училище...
যখন দশ র ক ট প রন কর ফ ল ছ...
Помня я от училище.
স আম র ছ ট ব ন র স থ স ক ল য ত
Как мина училище днес?
আজ স ক ল ক মন ক টল ? ভ ল
Готов ли си за училище?
স ক ল ফ রত ত র ?
Ще се видим в училище.
স ক ল দ খ হব হ ম
Край на писмата от училище.
ট র ট ন ট অফ স র এব স ক ল থ ক আর ক ন চ ঠ আস ন

 

сродни търсения: начално салдо - училище - ски училище - основно училище - музикално училище - езиково училище - началното училище - училище по езда - училище-интернат - водолазно училище -