Превод на "уби контрол на скоростта" на китайски език:


  Речник български-Китайски

контрол - превод : на - превод :

на - превод :

контрол - превод : уби - превод :

на - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Приоритет на скоростта
快门优先
Скоростта на запис
刻录介质速度
Ограничение на скоростта
速度限制
Скоростта на анимациите.
动画速度
Увеличаване на скоростта
增加速度
Увеличаване на скоростта
增加速度
Намаляване на скоростта
降低速度
Намаляване на скоростта
降低速度
Настройки на скоростта
性能调整
Скоростта на гвоздея!
釘子速度
Скоростта.
速度
Настройване скоростта на четене...
设定读取速度...
В скоростта на гвоздея.
釘子速度
Контрол на Слънцето
日光控制
Контрол на навигацията
导航控制
Контрол на задачите
任务控制
Контрол на достъпа
访问控制
Контрол на RIT
RIT 控制
Контрол на цвят
颜色控制
Контрол на бунта.
暴动控制小组
Забавихме скоростта.
看 我们慢下来了
Увеличи скоростта.
不要理杰克 加速
Снижете скоростта!
杰克呼叫德里 快减速
Намали скоростта.
你听到它了 慢速前进
Намали скоростта.
太快了 减慢速度
Намалете скоростта.
把推动力减半
Ръчно задаване скоростта на запис
手动设定刻录速度
Показване на лентата със скоростта
显示加速
Мадам, има ограничение на скоростта.
瞧 女士 有限速 闭嘴开车
Настройка скоростта на трасиране на xsldbg
配置 xsldbg 遍历速度
Разрешаване на отдалечен контрол
启用远程控制
Забраняване на отдалечен контрол
禁用远程控制
Забавя скоростта, момчета.
你认为呢 皮特
Увеличи скоростта докрай.
直接冲过去
Скоростта му намаля.
但船本身已经被严重损坏 她速度被降低了
Страйкър, намали скоростта.
我知道...
Виж скоростта им!
它们可真快.
Човек усеща скоростта.
你们能感受到速度
Уби...
只用一只手
Ох, уби ме! Ох, уби ме! Уби ме!
打死我了 打死我了...
Настройването скоростта на четене беше неуспешно.
设定读取速度失败
Задаване ограничения на скоростта за торент
为单个种子设定速度限制
Подобрения в скоростта на приставката ipfilter
IP 过滤插件交互速度改善
Има ли тя ограничение на скоростта?
資訊有速度限制嗎
Извинете. Няма ли ограничение на скоростта?
对不起 这里没有车速限制吗

 

сродни търсения: уби - уби курс - контрол на скоростта - обхват на скоростта - скоростта на предаване на - намаляване на скоростта - скоростта на движение - скоростта на светлината - скоростта на звука - ограничения на скоростта -