Превод на "трябва да се провери отново" за гръцки език:


  Речник български-Гръцки

отново - превод : отново - превод : провери - превод : трябва - превод : Трябва - превод : провери - превод : да - превод : да - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Провери отново.
Έλεγξε την και σήμερα!
Трябва да се провери отново, ако целевата Телефонът разполага с интернет връзка.
Θα πρέπει να ελέγξετε και πάλι, αν το τηλέφωνο στόχου έχει σύνδεση στο internet.
Трябва да се провери адаптацията
Απαιτεί αναθεώρηση προσαρμογής
Я си провери картите отново.
Καλά, αν νομίζεις ότι αυτό είναι ντάμα, ξαναδές το.
Преди употреба трябва да се провери визуално.
Το προϊόν πρέπει να επιθεωρείται οπτικά πριν τη χρήση.
Сега провери отново сметките, както ти казах.
Ξανακοίτα τους λογαριασμούς με τα κρέατα, όπως σου είπα.
Господинът трябва да провери документите ви. Да. Разбира се.
Ο κύριος επιθυμεί να ελέγξει τα χαρτιά σας.
Изпитването трябва да може да провери
Η δοκιμή πρέπει να μπορεί να επαληθεύσει
Първо ще трябва да се провери дали момичето бебето е в съзнание и да се провери пулса си.
Πρώτα θα πρέπει να ελέγξετε αν το κοριτσάκι είναι συνειδητή και ελέγξτε το σφυγμό της.
Преди приложение съдържанието на флакона трябва да се провери.
Πριν το χρησιμοποιήσετε, το περιεχόμενο του φιαλιδίου πρέπει να ελέγχεται.
Проходимостта на канюлата трябва да се провери преди инжектирането.
Ζ βαηόηεηα ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ θαζεηήξα ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη πξηλ από ηελ έλεζε.
Ще трябва да се провери тази песен със сигурност!
Θα πρέπει να ελέγξετε έξω αυτό το τραγούδι στα σίγουρα!
В рамките на инспекцията трябва да се провери следното
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, πρέπει να επαληθεύεται
да се провери
έλεγχος
да се провери
επαλήθευση
Лекарят ще провери бъбречната Ви функция преди да започнете лечението отново.
Ο γιατρός σας θα ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία πριν την επανέναρξη της θεραπείας.
Този лекарствен продукт трябва да се провери визуално преди употреба.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να εξετάζεται οπτικά πριν από τη χρήση.
DELAY посоченото обстоятелство трябва да се провери от националната юрисдикция.
DELAY σε παρεμφερή θέση, κατά την εκτίμηση του εθνικού δικαστηρίου στο οποίο, άλλωστε, απόκειται να ελέγξει αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Прието. Ще направя преместване на педалите. Провери отново системите.
Καλή τύχη.
Може да се провери.
Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε.
Той трябва да се разпространи отново.
Πρέπει να εξαπλωθεί και πάλι.
Ние трябва да се срещнем отново.
Αλλά πρέπει να τα ξαναπούμε.
Лиза, трябва да се видим отново.
Λιζ, πρέπει να ξαναβρεθούμε.
Ако сърцето ти е те безпокои отново и отново, че е крайно време да се провери какво има на вашия поднос. ...
Εάν η καρδιά σας σας ενοχλεί ξανά και ξανά, είναι καιρός να ελέγξει τι είναι στο πιάτο σας. ...
Разтворът трябва да се провери и всеки флакон, съдържащ видими частици, не трябва да се прилага.
Το διάλυμα θα πρέπει να ελέγχεται και όποιο φιαλίδιο περιέχει ορατή σωματιδιακή ύλη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται.
Следователно трябва да се провери дали мазутът се е превърнал в отпадък.
Κατά συνέπεια, πρέπει να εξεταστεί αν το βαρύ μαζούτ κατέστη απόβλητο.
Следователно трябва да се провери дали притежателят е възнамерявал да изхвърли мазута.
Κατά συνέπεια, πρέπει να εξεταστεί αν βούληση του κατόχου ήταν να απορρίψει το βαρύ μαζούτ.
провери дали трябва да се промени дозата на лекарството за диабет.
χρειαστεί να ελέγξει εάν η δόση της θεραπείας για το διαβήτη χρειάζεται να αλλάξει.
Преди приложение крайният разтвор трябва да се провери визуално за частици.
Θα πρέπει να εξετασθεί οπτικά το τελικό διάλυμα πριν τη χορήγηση για να μην περιέχει ξένα σωματίδια.
Найнапред трябва да се провери дали жалбоподателят разполага с процесуална правоспособност.
Πρέπει να εξεταστεί, καταρχάς, αν το προσφεύγον έχει την ικανότητα να είναι διάδικος.
В този случай Вашият лекар трябва да провери
Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός σας θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά εάν η καρδιά σας µπορεί να υποστεί την επιπλέον επιβάρυνση που προκαλείται από τη σεξουαλική πράξη.
Лесно е да се провери.
Μπορεις να το τσεκαρεις μονη σου.
Ако се изисква по голяма мощност, трябва да се провери изправността на системата.
Αν χρειάζεται περισσότερο από αυτή, το σύστημα θα πρέπει να ελεγχθεί.
Трябва да се видим отново с него.
Πρέπει να τον δούμε ξανά γι' αυτό.
Трябва да бъдете под наблюдение, за да се провери как отговаряте на лечението.
Πρέπει να είστε υπό παρακολούθηση για την αξιολόγηση της ανταπόκρισής σας στη θεραπεία.
Видът на инсулина също трябва да се провери инсулиновата суспенсия трябва да има равномерно млекообразен вид.
Το εναιώρημα ινσουλίνης πρέπει να έχει ομοιόμορφη γαλακτώδη λευκή εμφάνιση.
ACT трябва да се провери 5 минути след прилагане на болус дозата.
Η τιμή ACT πρέπει να ελέγχεται 5 λεπτά μετά τη χορήγηση της δόσης bolus.
Първо трябва да се провери папката за спам в пощенската си кутия.
Πρώτα θα πρέπει να ελέγξετε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας στο inbox σας.
Що се отнася до броя 1, може да бъде, ще трябва да се провери това,
Όσον αφορά τον αριθμό 1, θα μπορούσε να, Θα πρέπει να ελέγξετε αυτό,
За да се разбере как Мачо произведения, ние първо трябва да се провери съдържанието му.
Για να καταλάβουμε πώς Macho Man έργα, θα πρέπει πρώτα να εξετάσει το περιεχόμενό της.
Трябва да заемем отново.
Έτσι, πρέπει να ξαναδανειστούμε.
Трябва да замина отново.
Σε παρακαλώ, Μπρους. Αγάπη μου, θα φύγω πάλι στη θάλασσα.
В този случай Вашият лекар трябва да провери внимателно
Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός σας θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά εάν η καρδιά σας µπορεί να υποστεί την επιπλέον επιβάρυνση που προκαλείται από τη σεξουαλική πράξη.
Трябва да се предприемат мерки да не се появяват отново.
Πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε να προληφθεί κάθε ενδεχόμενο επανεμφάνισής τους.
информационни системи трябва да са под редовен контрол, за да се провери тяхната полезност.
συστήματα πληροφοριών πρέπει να έρχονται σε τακτική έλεγχο για να ελέγξετε τη χρησιμότητά τους.

 

сродни търсения: провери - отново и отново - трябва - трябва Sth. - трябва да - не трябва - трябва да бъде - вие трябва да - аз трябва да - трябва да се избягва -