Превод на "клинично изпитване" за гръцки език:


  Речник български-Гръцки

клинично изпитване - превод : клинично изпитване - превод : клинично изпитване - превод : клинично - превод :

Ads

  примери (Външни източници, не преглеждат)

Клинично изпитване
Κλινικές έρευνες
Педиатрично клинично изпитване
Παιδιατρική μελέτη
Клинично изпитване WV16240
Μελέτη WV16240
поне едно клинично изпитване)
σε τουλάχιστον μια κλινική δοκιμή)
ст отворено клинично изпитване.
συµπτωµατική πνευµονική εµβολή.
в отворено клинично изпитване.
συµπτωµατική πνευµονική εµβολή.
В едно клинично изпитване с
Η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική.
Клинично изпитване WV16241 Показател за отговор
Παράμετρος Ανταπόκρισης
Конюнктивит в клинично изпитване PA. 3.
Επιπεφυκίτιδα στη μελέτη PA. 3.
Изпитване 2 (P02080) е рандомизирано едноцентрово клинично изпитване, в което са
Πίνακας 4
Изпитване 2 (P02080) е рандомизирано едноцентрово клинично
Η Μελέτη 2 (P02080) ήταν μία τυχαιοποιημένη, μελέτη ενός κέντρου στην οποία ήταν εια
Клинично изпитване 1 Общ скор на Sharp
Μελέτη 1 Συνολική βαθμολόγηση κατά Sharp
Резултати за ефикасност в клинично изпитване AVF2107g
Στοιχεία αποτελεσματικότητας για τη μελέτη
Изпитване 2 (P02080) е рандомизирано едноцентрово клинично ка
Η Μελέτη 2 (P02080) ήταν μία τυχαιοποιημένη, μελέτη ενός κέντρου στην οποία ήταν εια
Изпитване 2 (P02080) е рандомизирано едноцентрово клинично ка
Η Μελέτη 2 (P02080) ήταν μία τυχαιοποιημένη, μελέτη ενός κέντρου στην οποία ήταν εγγεγραμμένοι 95 ενήλικες ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα C που δεν είχαν λάβει προηγούμενη κλ θεραπεία οι οποίοι είχαν ταυτόχρονη λοίμωξη με HIV.
Изпитване 2 (P02080) е рандомизирано едноцентрово клинично о
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη άλφα 2b (1, 5 µg kg εβδομάδα) συν ριμπαβιρίνη (800 mg ημέρα) ή Viraferon (3 MIU TIW) συν ριμπαβιρίνη (800 mg ημέρα) για 48 εβδομάδες με μία περίοδο παρακολούθησης των
Това е безопасна добавка фентермин доверен клинично изпитване.
Αυτό είναι ένα ασφαλές συμπλήρωμα φαιντερμίνη αξιόπιστη κλινική δοκιμή.
Средни рентгенографски изменения за 56 седмици в клинично изпитване 1
μεταβολών μετά από 56 εβδομάδες στη Μελέτη 1
Средни рентгенографски изменения за 56 седмици в клинично изпитване 1
Μέσος Όρος Ακτινολογικών μεταβολών μετά από 56 εβδομάδες στη Μελέτη 1
(разлика 10 между проучваните групи в поне едно клинично изпитване)
μεταξύ των σκελών της μελέτης σε τουλάχιστον μια κλινική δοκιμή)
Много чести НЛР в клинично изпитване PA. 3 (кохорта 100
Πολύ συχνές Ανεπιθύμητες Αντιδράσεις στη μελέτη PA. 3 (ομάδα ασθενών που λάμβαναν 100 mg)
В едно едноцентрово рандомизирано, контролирано клинично изпитване при реципиенти със ко
Σε µία µόνη τυχαιοποιηµένη ελεγχόµενη κλινική δοκιµή σε δέκτες καρδιακών µοσχευµάτων, στην ου
Изпитване III оценява 623 пациенти с недостатъчно клинично повлияване от MTX.
Στη Μελέτη ΙΙΙ αξιολογήθηκαν 623 ασθενείς με ανεπαρκή κλινική ανταπόκριση στην MTX.
Пациентите могат да искам да мисля за участие в клинично изпитване.
Οι ασθενείς μπορεί να θελήσετε να σκεφτείτε για τη συμμετοχή σε κλινική δοκιμή.
Нежелани реакции, възниквали с честота 1 по време на клинично изпитване ВМ16650
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν με συχνότητα 1 στη μελέτη BM16650
Лице за контакт от страна на компетентния орган за това клинично изпитване
στ) Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής για αυτές τις κλινικές έρευνες
Ако участвате в клинично изпитване и имате въпроси, свържете се с Вашия лекар.
Εάν συμμετέχετε σε κάποια κλινική δοκιμή και έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.
В малко (n 83), фаза II рандомизирано, двойно сляпо клинично изпитване при пациенти,
ν έο Σε μία μικρή (n 83), Φάσης ΙΙ, τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη σε ασθενείς υπό χημειοθεραπεία
Резултати от 3 годишно клинично изпитване за антифрактурна ефективност MF 4411 ( , 95 СІ)
Αποτελέσματα από τη μελέτη καταγμάτων διάρκειας 3 ετών MF 4411 ( , 95 CI)
23 Нежелани реакции, възниквали с честота 1 по време на клинично изпитване ВМ16650
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν με συχνότητα 1 στη μελέτη BM16650
Друг пациент, включен в клинично изпитване, е проявил симптоми след интравенозно приложение на Thyrogen.
Ένας πρόσθετος ασθενής ο οποίος εγγράφηκε στην κλινική δοκιμή υπέστη συμπτώματα μετά την λήψη του Thyrogen ενδοφλεβίως.
229 пациенти, лекувани с Abraxane в рандомизираното, контролирано клинично изпитване са оценявани за безопасност.
229 ασθενείς που έλαβαν Abraxane σε τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη κλινική δοκιµή αξιολογήθηκαν για ασφάλεια.
Рак на панкреаса (приложение на Tarceva едновременно с гемцитабин в клинично изпитване PA. 3)
Καρκίνος του παγκρέατος (το Tarceva χορηγήθηκε ταυτόχρονα με γεμσιταβίνη στη μελέτη PA. 3)
Рак на панкреаса (приложение на Tarceva едновременно с гемцитабин в клинично изпитване PA. 3)
Καρκίνος του παγκρέατος (το Tarceva χορηγείται ταυτόχρονα με γεμσιταβίνη στη μελέτη PA. 3)
Затова не трябва да бъде използван при тези показания извън контекста на клинично изпитване.
Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυτές τις ενδείξεις εκτός του πλαισίου κλινικών δοκιμών.
Основното клинично изпитване за нестабилна стенокардия (НС) миокарден инфаркт (МИ) без Q зъбец е PURSUIT.
Η βασική κλινική μελέτη για την Ασταθή Στηθάγχη (UA) Έμφραγμα του Μυοκαρδίου χωρίς έπαρμα Q (NQMI) ήταν η μελέτη PURSUIT.
Сравнима ефикасност на гел препаратите и таблетките за кучета е била доказана в клинично изпитване.
Σε µία κλινική δοκιµή σε σκύλους καταδείχθηκε παρεµφερής αποτελεσµατικότητα των σκευασµάτων πόσιµης γέλης και δισκίων.
При клинично фармакологично изпитване, при което деслоратадин е прилаган в доза 45 mg дневно (девет
Σε μία κλινική φαρμακολογική δοκιμή, στην οποία η δεσλοραταδίνη χορηγήθηκε σε δόση των 45 mg ημερησίως (εννέα φορές την κλινική δόση) για δέκα ημέρες, δεν παρατηρήθηκε καμία επιμήκυνση του διαστήματος QTc.
Недребноклетъчен рак на белия дроб (приложение на Tarceva като монотерапия в клинично изпитване BR. 21)
Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (το Tarceva χορηγήθηκε ως μόνος παράγοντας στη μελέτη BR. 21)
Недребноклетъчен рак на белия дроб (приложение на Tarceva като монотерапия в клинично изпитване BR. 21)
Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (το Tarceva χορηγείται ως μόνος παράγοντας στη μελέτη BR. 21)
И е забранено на професори по методологията на клинично изпитване да отговарят на този въпрос.
Απαγορεύεται να απαντήσουν καθηγητές μεθοδολογίας κλινικών δοκιμών.
Клинично изпитване са показали, мазнини горелки са сигурен и ефективен метод за борба с издатината.
Κλινικών δοκιμών έχουν δείξει λιποδιαλύτες είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για την καταπολέμηση της προεξοχής.
Клинично изпитване са показали, мазнини горелки са сигурен и ефективен метод за борба с издатината.
Κλινική δοκιμή έδειξαν λιποδιαλύτες είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για την καταπολέμηση της προεξοχής.
При клинично изпитване с многократно приложение на съвместен прием с кетоконазол и еритромицин не са установени клинично значими промени в плазмената концентрация на деслоратадин.
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σχετιζόμενες αλλαγές στις συγκεντρώσεις πλάσματος της δεσλοραταδίνης σε δοκιμές πολλαπλών δόσεων αλληλεπίδρασης με κετοκοναζόλη και ερυθρομυκίνη.
При клинично изпитване с многократно приложение на съвместен прием с кетоконазол и еритромицин не са установени клинично значими промени в плазмената концентрация на деслоратадин.
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σχετιζόμενες αλλαγές στις συγκεντρώσεις πλάσματος της δεσλοραταδίνης στο πλαίσιο δοκιμών πολλαπλών δόσεων αλληλεπίδρασης με κετοκοναζόλη και ερυθρομυκίνη.

 

сродни търсения: клинично изпитване - клинично проучване - клинично - протоколи от изпитване - стенд за изпитване - метод на изпитване - методи за изпитване - изпитване на материали - процедура за изпитване - сертификат за изпитване -